Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill hyra ut sin lägenhet i andrahand. Det finns dock en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift – men här kan du läsa om vad som egentligen gäller.
Takterass med loungemöbler och sjöutskikt

Först och främst: det måste framgå av stadgarna att det finns möjlighet att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse, någonting som det gör i 2011 års HSB normalstadgar (version 5). Därutöver krävs det ett styrelsebeslut där styrelsen beslutar att börja ta ut avgift för andrahandsupplåtelse, som sedan kommer att tas ut av bostadsrättshavaren som hyr ut sin lägenhet i andrahand. 

Så stor avgift får tas ut 

Enligt lag och HSB normalstadgar 2011 (version 4 och 5) framgår det att avgiften som får tas ut är max tio procent av prisbasbeloppet per år, där man också måste ta hänsyn till hur många kalendermånader lägenheten är uthyrd.  

Det är upp till styrelsen själv att bestämma om avgift ska tas ut med maxbelopp eller utgå från någon särskild beräkning, men självklart behöver styrelsen fatta ett beslut om vilken princip man ska använda sig av och sedan behandla alla medlemmar lika.  

Och skulle det vara så att en bostadsrättshavare äger flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen är det möjligt att ta ut en avgift för var och en av dem om de hyrs ut i andrahand.  

Så ska avgiften tas ut 

Det framgår varken av lag eller stadgar hur avgiften ska tas ut. Den kan tas ut som en klumpsumma eller månadsvis i förskott, men det kan dock vara mer praktiskt att dela upp betalningen månadsvis eftersom man även behöver ta hänsyn till hur många månader lägenheten är upplåten.  

Om bostadsrättshavaren inte betalar 

Att inte betala avgiften för andrahandsupplåtelse innebär att man riskerar att bostadsrättsföreningen kan anse bostadsrätten vara förverkad och att man kan bli uppsagd från sin bostadsrättslägenhet.  

Regler för kommun och landsting 

Avgift kan även tas ut av kommun eller landsting som innehar en bostadsrätt som är upplåten som bostad, detta trots att kommun eller landsting inte behöver ansöka om tillstånd om att få upplåta bostaden i andra hand. Det rör sig om en andrahandsupplåtelse när kommunen eller landstinget låter någon bo i lägenheten som de äger. 

Trygghet och stöd i styrelsearbetet

Upptäck brf-medlemskapet i HSB som bland annat ger stöd från en erfaren HSB-ledamot och juridisk rådgivning.

Behöver du juridisk rådgivning?

Fastighetsägare och enskilda HSB-medlemmar är varmt välkomna att kontakta HSBs jurister som har stor erfarenhet i frågor som rör boendet.