Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Laddplatser i bostadsrättsföreningen – det bör styrelsen tänka på

Allt fler köper elbilar och laddhybrider. Det gör att behovet av laddplatser i bland annat brf:er ökar. Mikael Rosén, energikonsult på HSB Värmland, tipsar om vad styrelsen bör ha koll på inför installation av laddplatser i föreningen.
Man stoppar in kabel i laddplats

1. Inventera behovet

Sannolikheten är hög att folk som flyttar in i brf:en redan har eller har för avsikt att skaffa laddbil. Förmodligen går en del befintliga medlemmar i samma tankar. Därför är det viktigt att göra en ordentlig inventering av hur behovet av laddplatser ser ut i föreningen – både nu och i framtiden. Gör en enkät där medlemmarna får svara på relevanta frågor. Ha ett perspektiv på minst fem år framåt i tiden. Låt resultatet ligga till grund för hur många laddplatser föreningen ska installera.

2. Undersök förutsättningarna

Förutsättningarna för installation av laddplatser varierar mellan olika brf:er. Om föreningen bara har gatuparkering är det svårt att göra något. Prata med kommunen och intilliggande föreningar. Kanske kan ni hitta en gemensam lösning. Har brf:en däremot garageparkering eller p-platser utomhus ska det inte vara några problem. Tänk dock på att laddstolpar kräver hög effekt – speciellt vid snabbladdning, då bilen är fulladdad efter tre timmar. Eftersom vanliga elkablar inte klarar så hög effekt kan det bli aktuellt att dra nya elledningar. Fundera över systemets kapacitet – fungerar det att många laddar samtidigt? Kanske måste laddtiden och laddeffekten begränsas. 

3. Sök investeringsstöd

Brf:er få investeringsbidrag för installation av laddplatser. Ladda bilen är ett stöd från Naturvårdsverket som riktar sig till brf:er, organisationer och företag som vill installera laddstationer för elbilar. Bidraget täcker halva investeringen, dock högst 15 000 kronor per laddpunkt, och betalas ut som ett engångsbelopp. Ansök digitalt eller via blankett hos Naturvårdsverket.

4. Ta fram underlag för upphandlingen

Se till att göra lite research och ha ett bra förfrågningsunderlag inför upphandlingen av leverantör. Ta gärna hjälp av HSBs experter. Din HSB-förening kanske har ramavtal eller upphandlingsanvisningar som kan komma till nytta.

Titta på leverantörernas hemsidor. Vad ingår i deras serviceåtagande? Eftersom leverantörerna ofta erbjuder olika lösningar är det bra att hänvisa till den informationen i förfrågningsunderlaget. Ta in minst tre offerter. Vill din brf ha en specifik service kan önskemålet läggas in som en option i underlaget. Våga ställa krav på leverantörerna. Din brf har HSB i ryggen. Använd den tyngden.  

5. Välj rätt lösning

Att välja rätt erbjudande handlar om mer än vilken utrustning man vill ha. Eftersom kostnaderna för laddpunkter och el ska debiteras ut till brf-medlemmarna är det viktigt att ha en lösning som kan integreras med föreningens system. Smidigast är om kostnaderna hamnar direkt på månadsfakturan. Vad kostar en sådan lösning?

Även när det gäller val av utrustning är det bra att först titta på leverantörernas hemsidor. Där finns information om olika typer av utrustning och varför den behövs. Laddstationen bör exempelvis ha ett effektbegränsningssystem, för att undvika dyra effekttoppar. En annan viktig teknik är lastbalansering, som ser till att effekten fördelas jämnt över faserna.   

6. Se till att satsningen går runt

Som många har märkt under hösten och vintern kan elpriserna svänga rejält. Därför är det viktigt att det inte blir fel när elen vidaredebiteras till brf-medlemmarna – speciellt om föreningen har rörligt elpris. Var noga med att ta korrekt betalt för de kilowattimmar som medlemmarna laddar sina bilar. Se över priserna från år till år och gör en bedömning, så att föreningen inte går med förlust. Brf:en behöver inte tjäna på att ha laddplatser, men det måste gå runt.  

Bra att veta

Laddplatser kan öka värdet på brf:en.

Bygglov behövs inte.

Informera gärna brandskyddsmyndighet om laddplatser i garage. Det underlättar vid eventuell brand.

Laddplatserna kan aktiveras efter behov. Installationen kostar, men ingen annan kostnad tillkommer förrän laddplatsen aktiveras.

Trygghet och stöd i styrelsearbetet

Upptäck brf-medlemskapet i HSB som bland annat ger stöd från en erfaren HSB-ledamot och juridisk rådgivning.