Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så förbereder ni er inför föreningsstämman

Dags för föreningsstämma? Här hittar ni tips på hur styrelsen kan förbereda sig inför sin föreningsstämma för att den ska flyta på så bra som möjligt.
Två män och en kvinna sitter vid ett köksbord och samtalar med varandra

Att vara väl förberedd är en förutsättning för att en föreningsstämma ska bli väl genomförd. Börja med att i god tid innan föreningsstämman bestämma vem som ska vara stämmoordförande. Vår rekommendation är att någon fristående från styrelsen anlitas för att vara det – bland annat med anledning av att frågan om styrelsens ansvarsfrihet ska tas upp stämman.

Sen är det viktigt att innan stämman ge vald stämmoordförande material som exempelvis kallelse till stämman, föreningens stadgar, årsredovisningen, motioner och styrelsens förslag till svar på dessa samt om det är någon annan fråga som ska upp för beslut på stämman.

Därefter ska ni bestämma er för vem som ska gå igenom årsredovisningen; ska föreningens ekonom göra detta eller är det en uppgift för stämmoordföranden?

Ge styrelseledamöter chans att förbereda sig

Innan föreningsstämman är det bra om ni bestämmer vem av styrelseledamöterna som ska bemöta frågorna under respektive punkt. Det är också tacksamt och skönt att som styrelseledamot innan veta vilka punkter som man bör förbereda sig lite extra på, så att man är förberedd på att kunna bemöta frågor.

Sammanställ en väl genomtänkt lista över hur avprickning ska ske av röstberättigade medlemmar, ej röstberättigade medlemmar, ombud och biträden samt av övriga närvarande på föreningsstämman. En sådan genomtänkt lista är ett bra underlag inför beslutet på föreningsstämman om närvarorätt för utomstående.

Se till att det finns röstkort att använda i de fall där det skulle komma att behövas vid omröstning.

Gör, på dagen för föreningsstämman, en avstämning beträffande om det är någon bostadsrättshavare som har obetalda månadsavgifter. Varför? För att i så fall har denne bostadsrättshavare inte rösträtt på föreningsstämman.

Lycka till på er kommande föreningsstämma!

Önskar ni hjälp innan stämman exempelvis med att upprätta svar på inkomna motioner så är ni välkommen att skicka ett mejl till juristerna@hsb.se så kontaktar vi er.

Trygghet och stöd i styrelsearbetet

Upptäck brf-medlemskapet i HSB som bland annat ger stöd från en erfaren HSB-ledamot och juridisk rådgivning.

Behöver du juridisk rådgivning?

Välkommen att kontakta HSBs jurister som har stor erfarenhet i frågor som rör boende.