Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så fungerar bostadsföreningens kassaflöde

Under ett styrelsemöte kan bostadsföreningens kassaflöde komma att diskuteras. HSBs ekonomiexpert Linda A. Karlsson berättar mer om vad kassaflödet är.
Innergård i bostadsrättsförening med flerbostadshus

Kassaflödet är en bostadsrättsförenings in- och utbetalningar under en viss period och genom en så kallad kassaflödesanalys går det att se föreningens betalningsströmmar. Kassaflödet berättar till exempel om föreningen får in mer pengar eller om de försvinner iväg i form av kostnader.

– Det är väldigt intressant att analysera vad föreningen gör med sitt positiva kassaflöde. Om det handlar om investeringar, amorteringar eller underhåll, säger Linda A Karlsson som är ekonom och avdelningschef för administrativ service på HSB Östergötland.

Allt vanligare med kassaflödesanalys 

Det är inte jättevanligt att en bostadsrättsförening har med en kassaflödesanalys i sin årsredovisning och det är heller inget lagkrav, men det har blivit alltmer vanligt sedan de nya K-regelverken trädde i kraft under 2014.  

– De nya reglerna innebär bland annat att progressiva avskrivningsplaner inte längre är tillåtna, säger Linda.  

Avskrivningar påverkar inte kassaflödet 

När vi börjar tillämpa linjära avskrivningsplaner blir effekten att nya bostadsrättsföreningar kommer att redovisa ett bokföringsmässigt underskott i resultaträkningen – även om föreningen har en god och stabil ekonomi.  

– Men eftersom avskrivningarna inte är kassaflödespåverkande spelar det ingen roll hur mycket föreningens avskrivningskostnader ökar eller minskar. Så länge kassaflödet är tillräckligt positivt för amorteringar, den löpande driften och de kommande årens underhåll är föreningens ekonomi trygg, säger Linda.  

Hon tycker det är viktigt att komma ihåg att en bostadsrättsförening bedrivs enligt självkostnadsprincipen, det vill säga att den inte har något vinstsyfte.  
– Kassaflödet är därmed mycket viktigare än siffran i årets resultat, säger Linda.  

Vi stöttar dig i boendefrågor

Som HSB-medlem får du tillgång till generell juridisk rådgivning och en rad andra förmåner. Välkommen som medlem i HSB!