Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så lyckas ni rekrytera till bostadsrättsföreningens styrelse

Att rekrytera nya styrelseledamöter kan vara en utmaning. Inte minst när det gäller unga personer utan tidigare erfarenhet av att sitta i en styrelse. Petra Pilawa, verksamhetschef på Svensk Kooperation, ger tips som kan göra rekryteringsarbetet mer framgångsrikt.

1. Förklara uppdraget

Ta inte för givet att folk vet vad det innebär att sitta i en styrelse, utan börja med att förklara vad uppdraget innebär samt syftet med er bostadsrättsförening, så att alla förstår vad det handlar om. Kooperation i stort är något som tilltalar många, inte minst unga. Ta vara på det. Kan man förklara vad ett kooperativt företag har för syfte så är det lättare att rekrytera nya styrelseledamöter, oavsett ålder.

2. Var personlig

Att hitta rätt kompetenser till styrelsen handlar till stor del om att lära känna grannarna i föreningen. Prata med folk i trappuppgången vid gemensamma städdagar och andra evenemang. När ni rekryterar till styrelsen är det viktigt med det personliga mötet. Ring på dörren, bjud in på kaffe och var personlig. Det är större chans att personen i fråga säger ja till det än till att mötas i ett mer officiellt sammanhang.

3. Tänk på hur du ställer frågan

Ingen vill gå med i styrelsen endast för att fylla en plats. Folk vill känna sig värdefulla och uppskattade. Därför är det viktigt att tänka på hur man formulerar frågan när man ber någon gå med i styrelsen. Kommunicera att ni letar efter – och skulle uppskatta – någon med en specifik kompetens. Då känns det kanske extra roligt för en person med den kompetensen att tacka ja.

4. Få alla att känna sig välkomna

Var realistisk. De flesta kanske inte vill engagera sig, men det gäller att få tag på de personer som vill det. Säg aldrig ”det var tråkigt att så få kom på mötet”. Värdera i stället de personer som faktiskt är där. Släpp in de nya och få dem att känna sig välkomna – även om det bara är en enda ny person. Alla ska känna sig inkluderade och tycka det är roligt att vara där.

Ta inte för givet att alla vet vad ni pratar om. Förklara saker så att alla förstår och ingen känner sig utanför. Undvik förkortningar och fackspråk, och var tydlig med att ge bakgrundsinformation om ni pratar om sådant som hänt eller tagits upp tidigare.

5. Många har ont om tid – tydliggör värdet med styrelsearbetet 

Den största utmaningen med att rekrytera till styrelsen kan vara att många har ont om tid. Styrelsearbetet konkurrerar med mycket annat. Man måste känna att det ger något att gå på ett möte på sin fritid – att man lär sig något och får vara med och påverka. Påminn gärna om att det många gånger är en merit att sitta i en styrelse, inte minst för unga som inte har så mycket erfarenhet, samt en möjlighet att få gå kurser och utbildningar.

De flesta människor gör inte så mycket av plikt. Däremot finns det generellt en vilja att göra något för ett högre syfte, så var noga med att förklara vad syftet med föreningen och bostadsrättsformen är. Sist men inte minst är det viktigt att ha trevligt tillsammans. Försök göra mötena intressanta och roliga att gå på, så blir det lättare att få folk att engagera sig i föreningen.

6. Anordna nätverksträffar för unga

Ett flertal HSB-föreningar anordnar nätverksträffar för unga som är intresserade av att bli eller redan är styrelseledamöter. HSB ger också utbildningar i styrelsearbete, och erbjuder digitala tjänster som underlättar arbetet. Upptäck HSB-medlemskap för bostadsrättsföreningar.

Lyckas med rekryteringen, tänk på att:

 • Förklara vad styrelseuppdraget innebär för just er bostadsrättsförening.
 • Få alla att känna sig inkluderade och uppskattade.
 • Det är större chans att rekrytera någon genom ett personligt bemötande än vid ett officiellt möte.
 • Kommunicera vilka kompetenser styrelsen letar efter.
 • Förklara syftet med en kooperativ förening och varför medlemmarnas engagemang är viktigt.
 • Få unga att förstå att ett styrelseuppdrag är en merit och en möjlighet till utveckling i form av kurser och utbildningar.
 • Planera för att göra mötena roliga och intressanta, det ökar engagemanget.

petra_pilawa_undersidebild2.jpg
Petra Pilawa, verksamhetschef Svensk Kooperation