Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så lyckas ni rekrytera till bostadsrättsföreningens styrelse

Att rekrytera nya styrelseledamöter kan vara en utmaning. Inte minst när det gäller unga personer utan tidigare erfarenhet av att sitta i en styrelse. Petra Pilawa, verksamhetschef på Svensk Kooperation, ger tips som kan göra rekryteringsarbetet mer framgångsrikt.

1. Förklara uppdraget

Ta inte för givet att folk vet vad det innebär att sitta i en styrelse, utan börja med att förklara vad uppdraget innebär samt syftet med er bostadsrättsförening, så att alla förstår vad det handlar om. Kooperation i stort är något som tilltalar många, inte minst unga. Ta vara på det. Kan man förklara vad ett kooperativt företag har för syfte så är det lättare att rekrytera nya styrelseledamöter, oavsett ålder.

2. Var personlig

Att hitta rätt kompetenser till styrelsen handlar till stor del om att lära känna grannarna i föreningen. Prata med folk i trappuppgången vid gemensamma städdagar och andra evenemang. När ni rekryterar till styrelsen är det viktigt med det personliga mötet. Ring på dörren, bjud in på kaffe och var personlig. Det är större chans att personen i fråga säger ja till det än till att mötas i ett mer officiellt sammanhang.

3. Tänk på hur du ställer frågan

Ingen vill gå med i styrelsen endast för att fylla en plats. Folk vill känna sig värdefulla och uppskattade. Därför är det viktigt att tänka på hur man formulerar frågan när man ber någon gå med i styrelsen. Kommunicera att ni letar efter – och skulle uppskatta – någon med en specifik kompetens. Då känns det kanske extra roligt för en person med den kompetensen att tacka ja.

4. Få alla att känna sig välkomna

Var realistisk. De flesta kanske inte vill engagera sig, men det gäller att få tag på de personer som vill det. Säg aldrig ”det var tråkigt att så få kom på mötet”. Värdera i stället de personer som faktiskt är där. Släpp in de nya och få dem att känna sig välkomna – även om det bara är en enda ny person. Alla ska känna sig inkluderade och tycka det är roligt att vara där.

Ta inte för givet att alla vet vad ni pratar om. Förklara saker så att alla förstår och ingen känner sig utanför. Undvik förkortningar och fackspråk, och var tydlig med att ge bakgrundsinformation om ni pratar om sådant som hänt eller tagits upp tidigare.

5. Många har ont om tid – tydliggör värdet med styrelsearbetet 

Den största utmaningen med att rekrytera till styrelsen kan vara att många har ont om tid. Styrelsearbetet konkurrerar med mycket annat. Man måste känna att det ger något att gå på ett möte på sin fritid – att man lär sig något och får vara med och påverka. Påminn gärna om att det många gånger är en merit att sitta i en styrelse, inte minst för unga som inte har så mycket erfarenhet, samt en möjlighet att få gå kurser och utbildningar.

De flesta människor gör inte så mycket av plikt. Däremot finns det generellt en vilja att göra något för ett högre syfte, så var noga med att förklara vad syftet med föreningen och bostadsrättsformen är. Sist men inte minst är det viktigt att ha trevligt tillsammans. Försök göra mötena intressanta och roliga att gå på, så blir det lättare att få folk att engagera sig i föreningen.

6. Anordna nätverksträffar för unga

Ett flertal HSB-föreningar anordnar nätverksträffar för unga som är intresserade av att bli eller redan är styrelseledamöter. HSB ger också utbildningar i styrelsearbete, och erbjuder digitala tjänster som underlättar arbetet. Upptäck HSB-medlemskap för bostadsrättsföreningar.

Lyckas med rekryteringen, tänk på att:

  • Förklara vad styrelseuppdraget innebär för just er bostadsrättsförening.
  • Få alla att känna sig inkluderade och uppskattade.
  • Det är större chans att rekrytera någon genom ett personligt bemötande än vid ett officiellt möte.
  • Kommunicera vilka kompetenser styrelsen letar efter.
  • Förklara syftet med en kooperativ förening och varför medlemmarnas engagemang är viktigt.
  • Få unga att förstå att ett styrelseuppdrag är en merit och en möjlighet till utveckling i form av kurser och utbildningar.
  • Planera för att göra mötena roliga och intressanta, det ökar engagemanget.

petra_pilawa_undersidebild2.jpg
Petra Pilawa, verksamhetschef Svensk Kooperation