Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så renoverar du mer hållbart

Tänk på planeten när du renoverar! Här ger Milla Qviberg, som via företaget Ekorummet hjälper privatpersoner och företag att renovera och bygga hållbart, fem tips för en grönare renovering.

1. Gör upp en plan!

Börja med att göra en inventering och sätt upp en plan för vad som ska renoveras. Vad i hemmet kan återbrukas? Finns det möjlighet till energieffektivisering? Går det att skapa stor effekt med liten insats? Behöver du en hel köksrenovering eller räcker det kanske att måla om luckor och byta beslag? Det låter kanske tråkigt, men det allra bästa ur klimatsynpunkt är att göra så lite som möjligt.

2. Tänk cirkulärt

Hushåll med resurserna. Renoveringen ska helst skapa så lite avfall som möjligt. Mycket byggmaterial och inredning kan återbrukas och återvinnas. Kom ihåg att det du river kan fylla en funktion någon annanstans i ditt hem, eller hemma hos någon annan. Att tänka cirkulärt är något fler och fler blir bättre på, och det dyker ständigt upp nya forum och nya möjligheter till återbruk. Låt därför renoveringen ta tid och kolla upp vad det finns för möjligheter till återbruk – det finns troligtvis fler än vad du kan tänka dig.

3. Material med låg klimatpåverkan

Satsa på bra material som håller länge. Bänkskivor i material som trä och sten håller en evighet med rätt underhåll. Samma sak gäller för trägolv. Undvik byggmaterial som kräver långa transporter, som exempelvis tropiska träslag. Det gör stor skillnad ur klimatsynpunkt om du lägger ett golv av svensk ek i stället för nordamerikansk.

4. Välj förnybart

Välj förnybara byggmaterial som kan återvinnas eller brytas ner när de inte längre används. Naturliga byggmaterial är att föredra framför syntetiska material och blandmaterial.

Exempel på naturliga material är kork, linoleum, tegel, sten, lera och trä. Detta är viktigt även ur hälsosynpunkt, då mycket av dagens byggmaterial innehåller kemikalier som påverkar inomhusmiljön negativt.

5. Till sist: De tre R:en

Inred med möbler som är enkla att reparera, renovera och rengöra. Även här är det bra om möblerna innehåller så mycket naturmaterial som möjligt. Har du tröttnat på möbeln och den är så använd att den inte har ett andrahandsvärde: Återvinn den!

Vad får du göra i hyres- respektive bostadsrätt?

I hyresrätt får du göra mindre renoveringar som målning, men gör du åtgärder som sänker värdet på bostaden kan du bli ersättningsskyldig. Fråga din fastighetsägare om vad som gäller! I en bostadsrätt har du större frihet, men vissa åtgärder kräver styrelsens godkännande så kolla innan vad som gäller.