Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så skyddar du din bostadsrättsförening mot bedrägerier

Bostadsrättsföreningar är sårbara för bedrägerier som kan bli oerhört kostsamma. Men det finns sätt att upptäcka dem i tid och skydda sig.

Efter flera uppmärksammade skandaler har det hänt igen: I september åtalades två män för grovt bedrägeri efter att ha lurat en bostadsrättsförening i Västerås på drygt 470 000 kronor.

Bedrägerierna mot bostadsrättsföreningar är en ökande företeelse som Jimmy Bergman, vd på HSB Södertörn, engagerat sig mot:

– Det här är så otroligt viktigt att få bukt med eftersom bedrägerierna riskerar att fördärva förtroendet för hela boendeformen. Bostadsrättsföreningar och den demokratiska ordningen bygger ju på en struktur med lekmän som fått stort förtroende av sina grannar, säger han. Den vanligaste formen av bedrägeri är bluff-fakturor. Det kan handla om att en firma lägger på extra timmar på en faktura eller skickar en faktura för jobb som aldrig utförts.

"Förutom HSB-ledamoten, ha aldrig någon i styrelsen som inte bor i huset."

Jimmy Bergman, vd på HSB Södertörn står i gångtunnel.

Bedrägerierna mot bostadsrättsföreningar är en ökande företeelse enligt Jimmy Bergman, vd på HSB Södertörn.

– Den som attesterar bostadsrättsföreningens fakturor jobbar med annat om dagarna och sköter ofta attesteringen på distans. Då är risken att en felaktig faktura slinker igenom. Låt i stället två personer i styrelsen attestera tillsammans och följ alltid upp att utfört arbete överensstämmer med vad som avtalats och fakturerats, säger Jimmy. 

En annan vanlig bedrägeriform är mer obehaglig, menar han:

– När någon i styrelsen med felaktiga avsikter är involverad i upphandlingar. De anlitar egna kontakter eller släktband och tar in företag där prisbilden inte är marknadsmässig eller där jobbet inte utförs fackmannamässigt. Föreningens pengar går till personen själv och dess bekanta.

Det bästa botemedlet, enligt Jimmy, är att engagera sig som medlem. Risken för att någon obehörig ska nästla sig in i styrelsen och få uppdrag ökar nämligen om det råder brist på boende som vill ställa upp.

– Om du räcker upp handen på ett möte och säger ”Jag kan sköta den här balkongupphandlingen”, kommer folk tycka det är skönt att du tar det. Det är läskigt hur man kan ta sig in i styrelsen och där få kontroll över stora summor pengar. Var uppmärksam på dina styrelsekollegor och hur de arbetar – våga ifrågasätta om något verkar konstigt, tipsar Jimmy.

Ett annat sätt att skydda sig är att vid större upphandlingar ta hjälp med sådant som byggledning, uppföljning och besiktningar.

– Det finns till exempel förvaltare eller byggprojektledare som ger opartisk kompetens. Den hjälpen är en rekommendation från vår sida – om den kompetensen inte redan finns i styrelsen, förstås, säger Jimmy.

Person med mörk luvtröja och mobiltelefon i handen

Den vanligaste formen av bedrägeri ar blufffakturor. Det kan handla om att en firma lägger på extra timmar på en faktura eller skickar en faktura for jobb som aldrig utförts.

Polisen har varnat för att speciellt stora föreningar är sårbara. Den som misstänker bedrägeri kan ringa Nationellt bedrägericenter (telefonnummer 11414) för att ställa frågor och få hjälp.

– Men det är dessvärre svårt att få till en fällande dom i de här fallen. Det krävs en hög bevisgrad och ofta finns det andra gärningsmän i bakgrunden. Men det är jätteviktigt att signalera misstanke och anmäla för att i alla fall få stopp på det, säger Jimmy. En rejäl varningsflagga vill Jimmy hissa för ett relativt nytt fenomen: Inhyrd styrelse.

– Vi rekommenderar alla våra kunder och medlemmar att välja styrelse bland de boende medlemmarna. Det är en viktig princip eftersom det är de boende som ska bestämma. Vår rekommendation är alltså att, förutom HSB-ledamoten, aldrig ha någon i styrelsen som inte bor i huset. Jimmy påpekar att medlemskapet i HSB ger en extra trygghet, genom att både bostadsrättsföreningen och den enskilda boende är medlem.

– Det innebär att vi stöttar och månar om både styrelsen och den boende. Vi jobbar också aktivt mot bedrägerier och korruption, vilket gör att vi upplevs som ”besvärliga” av bedragarna, avslutar Jimmy.

Som förtroendevald kan du tänka på att:

  • Utbilda dig om uppdraget, ta in kompetens i styrelsen och vara uppmärksam på dina styrelsekollegor och hur de arbetar. Kolla också upp den som är föreslagen för ett uppdrag innan du röstar ”ja”.
  • Håll ordning och reda på fakturahantering. Ha en fastställd attestordning där det framgår vem som har attesträtt till vad i styrelsen och till vilka belopp. Gärna att flera i styrelsen går igenom fakturor regelbundet.
  • Undvik förskottsbetalningar av fakturor.
  • Kontrollera leverantören innan avtal ingås.
  • Ta hjälp av förvaltare/projektledare vid större upphandlingar.
  • Anlita en ekonomisk förvaltare för att få in expertis och ytterligare kontroll av ekonomin.
  • Sträva efter transparens och öppenhet när det gäller större ekonomiska beslut mot medlemmarna i bostadsrättsföreningen. Låt medlemmar som undrar ta del av så mycket som möjligt så länge det inte påverkar besluts- och upphandlingsprocessen.

Ring!

Misstänker du bedrägeri i din brf? Ring Nationellt bedrägericenter på telefonnummer 11414.

Trygghet och stöd i styrelsearbetet

Upptäck brf-medlemskapet i HSB som bland annat ger stöd från en erfaren HSB-ledamot och juridisk rådgivning.