Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Det gäller vid läckage och vattenskador

Mer än hälften av alla vattenskador orsakas av läckande rör. Men tack vare fler och bättre åtgärder för att förebygga läckage minskar den typen av skador stadigt, inte minst i äldre bostadshus. Mikael Kilén på HSB Göta Energitjänster tipsar om vad din brf kan göra för att minska risken för att drabbas av vattenskada.

Var och varför uppstår vattenskador?

De flesta vattenskador uppstår i kök och badrum. Oftast orsakas skadorna av läckande rör – framför allt i äldre hus – men också av vitvaror som kyl, frys och diskmaskin. Vanligtvis uppstår läckage på grund av bristande installation eller bristande underhåll. I värmeledningar, till exempel, är det vanligt med läckage på grund av att rören har rostat. Läckage kan pågå en längre tid utan att det märks. Det är svårt att se vad som händer i tätskikten. Ofta är det inte bara lägenhetsinnehavaren som drabbas av vattenskadan, utan även boende i lägenheterna intill eller under. En vattenskada kan ta flera månader att åtgärda.

Om olyckan är framme

Först och främst, stäng av vattnet. Nya föreningar har avstängningskranar i lägenheterna, men det saknar många äldre brf:er. Om avstängningskran saknas ska lägenhetsinnehavaren omgående kontakta felanmälan eller styrelsen för att få vattnet avstängt. Är läget akut kan det vara nödvändigt att ta dit en hantverkare direkt, för att begränsa skadan. Annars ska man alltid kontakta försäkringsbolaget först. Kom ihåg att anmäla skadan både till föreningens och den boendes försäkringsbolag.

Så ser ansvarsfördelningen ut

I de flesta fall ansvarar bostadsrättshavaren för vattenskador som uppstår inne i lägenheten på grund av läckande rör eller utrustning. Föreningen ansvarar för läckage i fastigheten – i gemensamma ytor och mellan lägenheterna, exempelvis i trossbotten. Oavsett hur en vattenskada har uppstått så står föreningen alltid för tre U: undersökning av skadan, utrivning av ytskikt och uttorkning. Ansvarsfrågan regleras främst av bostadsrättslagen, men också av underhållsparagraferna i föreningens stadgar. Var noga med att informera de boende om deras ansvar vid läckage och vattenskador.

Ung kvinna granskar papper och sitter framför laptop vid bord

Vem beställer reparationen?

I de flesta brf:er inom HSB har de boende samma försäkringsbolag som föreningen, så det brukar inte vara några problem med vilket bolag som ska hantera skadan. Men generellt sett är det bostadsrättshavarens försäkringsbolag som står för reparation av vattenskador som har uppstått i en lägenhet. Försäkringsbolagen har egna byggentreprenörer som sköter utredning och reparationer. Har du väl anmält skadan till försäkringsbolaget så hör byggentreprenören av sig.

Om bostadsrättshavaren exempelvis vill passa på att renovera badrummet i samband med reparationen så är det viktigt att ha koll på ansvarsfrågan. Föreningen ansvarar för avloppsrör och vattenledningar som ligger utanför tätskikten. Vi rekommenderar att man använder samma entreprenör till alla jobb. De entreprenörer som har ramavtal med försäkringsbolagen är professionella och utför arbetet på ett fackmannamässigt sätt.

Minska risken för vattenskador

Det finns mycket en brf kan göra för att minska risken för vattenskador. Genomför regelbundna statuskontroller av alla lägenheter i föreningen. För äldre föreningar som inte gjort stambyten är det lämpligt med kontroller vart tredje år. För nyare eller stambytta föreningar räcker det vanligtvis med vart femte år. Är det däremot stor omsättning av bostadsrätterna i brf:en kan det vara lämpligt att göra det oftare – speciellt om det är många som renoverar sina lägenheter. HSBs personal kan hjälpa föreningen med att utföra kontrollerna och rapportera vad som behöver åtgärdas till styrelsen. Det är viktigt att styrelsen i sin tur återrapporterar till de boende och informerar om deras ansvar. Glöm inte att göra efterkontroller för att se så eventuella åtgärder har vidtagits.

Numera finns det effektiva vattenlarm som reagerar vid minsta tecken på fukt och larmar driftcentralen/fastighetsskötaren och styrelsen som genast kan kontrollera den lägenhet larmet gäller. Larmet går också om någon försöker ta bort det, exempelvis vid en renovering. Vattenlarm är en god investering som minskar riskerna för läckage och vattenskador avsevärt.

Bra att veta

Även om ansvarsfördelningen vid en vattenskada regleras av bostadsrättslagen och föreningens stadgar finns det situationer då det kan vara svårt att avgöra om ansvaret ligger på bostadrättshavaren eller föreningen. Då går det bra att vända sig till HSB för att få hjälp av en jurist. Läs mer om HSBs juridiska rådgivning.

Så minskar ni risken för vattenskador:

  • Besikta vatten- och avloppsledningar.
  • Installera vattenlarm i alla lägenheter.
  • Informera de boende om vilka regler som gäller och vem som är ansvarig för vad.
  • Berätta vad de boende ska vara uppmärksamma på.
  • Informera gärna om vilka försäkringar föreningen har och uppmuntra de boende att använda samma försäkringsbolag. Då blir eventuella ärenden enklare att hantera.
  • För protokoll över lägenheterna före och efter skador.
  • Ta hjälp av din regionala HSB-förening.

Hjälp med fastighetsförvaltning?

Alla Sveriges brf:er och fastighetsägare kan få stöd av HSB. Vi erbjuder heltäckande tjänster inom fastighetsförvaltning för en tryggare vardag.