Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Det gäller vid läckage och vattenskador

Mer än hälften av alla vattenskador orsakas av läckande rör. Men tack vare fler och bättre åtgärder för att förebygga läckage minskar den typen av skador stadigt, inte minst i äldre bostadshus. Mikael Kilén på HSB Göta Energitjänster tipsar om vad din brf kan göra för att minska risken för att drabbas av vattenskada.

Var och varför uppstår vattenskador?

De flesta vattenskador uppstår i kök och badrum. Oftast orsakas skadorna av läckande rör – framför allt i äldre hus – men också av vitvaror som kyl, frys och diskmaskin. Vanligtvis uppstår läckage på grund av bristande installation eller bristande underhåll. I värmeledningar, till exempel, är det vanligt med läckage på grund av att rören har rostat. Läckage kan pågå en längre tid utan att det märks. Det är svårt att se vad som händer i tätskikten. Ofta är det inte bara lägenhetsinnehavaren som drabbas av vattenskadan, utan även boende i lägenheterna intill eller under. En vattenskada kan ta flera månader att åtgärda.

Om olyckan är framme

Först och främst, stäng av vattnet. Nya föreningar har avstängningskranar i lägenheterna, men det saknar många äldre brf:er. Om avstängningskran saknas ska lägenhetsinnehavaren omgående kontakta felanmälan eller styrelsen för att få vattnet avstängt. Är läget akut kan det vara nödvändigt att ta dit en hantverkare direkt, för att begränsa skadan. Annars ska man alltid kontakta försäkringsbolaget först. Kom ihåg att anmäla skadan både till föreningens och den boendes försäkringsbolag.

Så ser ansvarsfördelningen ut

I de flesta fall ansvarar bostadsrättshavaren för vattenskador som uppstår inne i lägenheten på grund av läckande rör eller utrustning. Föreningen ansvarar för läckage i fastigheten – i gemensamma ytor och mellan lägenheterna, exempelvis i trossbotten. Oavsett hur en vattenskada har uppstått så står föreningen alltid för tre U: undersökning av skadan, utrivning av ytskikt och uttorkning. Ansvarsfrågan regleras främst av bostadsrättslagen, men också av underhållsparagraferna i föreningens stadgar. Var noga med att informera de boende om deras ansvar vid läckage och vattenskador.

Ung kvinna granskar papper och sitter framför laptop vid bord

Vem beställer reparationen?

I de flesta brf:er inom HSB har de boende samma försäkringsbolag som föreningen, så det brukar inte vara några problem med vilket bolag som ska hantera skadan. Men generellt sett är det bostadsrättshavarens försäkringsbolag som står för reparation av vattenskador som har uppstått i en lägenhet. Försäkringsbolagen har egna byggentreprenörer som sköter utredning och reparationer. Har du väl anmält skadan till försäkringsbolaget så hör byggentreprenören av sig.

Om bostadsrättshavaren exempelvis vill passa på att renovera badrummet i samband med reparationen så är det viktigt att ha koll på ansvarsfrågan. Föreningen ansvarar för avloppsrör och vattenledningar som ligger utanför tätskikten. Vi rekommenderar att man använder samma entreprenör till alla jobb. De entreprenörer som har ramavtal med försäkringsbolagen är professionella och utför arbetet på ett fackmannamässigt sätt.

Minska risken för vattenskador

Det finns mycket en brf kan göra för att minska risken för vattenskador. Genomför regelbundna statuskontroller av alla lägenheter i föreningen. För äldre föreningar som inte gjort stambyten är det lämpligt med kontroller vart tredje år. För nyare eller stambytta föreningar räcker det vanligtvis med vart femte år. Är det däremot stor omsättning av bostadsrätterna i brf:en kan det vara lämpligt att göra det oftare – speciellt om det är många som renoverar sina lägenheter. HSBs personal kan hjälpa föreningen med att utföra kontrollerna och rapportera vad som behöver åtgärdas till styrelsen. Det är viktigt att styrelsen i sin tur återrapporterar till de boende och informerar om deras ansvar. Glöm inte att göra efterkontroller för att se så eventuella åtgärder har vidtagits.

Numera finns det effektiva vattenlarm som reagerar vid minsta tecken på fukt och larmar driftcentralen/fastighetsskötaren och styrelsen som genast kan kontrollera den lägenhet larmet gäller. Larmet går också om någon försöker ta bort det, exempelvis vid en renovering. Vattenlarm är en god investering som minskar riskerna för läckage och vattenskador avsevärt.

Bra att veta

Även om ansvarsfördelningen vid en vattenskada regleras av bostadsrättslagen och föreningens stadgar finns det situationer då det kan vara svårt att avgöra om ansvaret ligger på bostadrättshavaren eller föreningen. Då går det bra att vända sig till HSB för att få hjälp av en jurist. Det ingår i medlemskapet. Vid större tvister kan HSBs specialister anlitas av såväl brf:en som bostadsrättshavaren för att reda ut situationen.

Så minskar ni risken för vattenskador:

 • Besikta vatten- och avloppsledningar.
 • Installera vattenlarm i alla lägenheter.
 • Informera de boende om vilka regler som gäller och vem som är ansvarig för vad.
 • Berätta vad de boende ska vara uppmärksamma på.
 • Informera gärna om vilka försäkringar föreningen har och uppmuntra de boende att använda samma försäkringsbolag. Då blir eventuella ärenden enklare att hantera.
 • För protokoll över lägenheterna före och efter skador.
 • Ta hjälp av din regionala HSB-förening.

Hjälp med fastighetsförvaltning?

Alla Sveriges brf:er kan få stöd av HSB. Idag hjälper vi cirka 340 000 brf:er till en tryggare vardag.