Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Brf Lejonets nya innergård är invigd

08 juli 2021 I Nynäshamn har HSB Södertörn delar av förvaltningen av brf Lejonet. Nicolai Ussing, medarbetare på HSB Södertörn sedan drygt 15 år, sitter även som ledamot i styrelsen. Nicolai är landskapsingenjör, något styrelsen skulle ha stor nytta av när de ville anlägga en ny innergård. Ett tätt samarbete mellan Nicolai, styrelsen, de boende och entreprenören Frank & Skyttberg som anlade gården ledde till en plats som är inkluderande och som kan användas av alla, året runt.
Nicolai Ussing, landskapsingenjör och Monika Lundstedt, ordförande brf Lejonet

Efter att ha arbetat med gestaltningen och anläggningen av den nya innergården under ett års tid var det den 30 juni äntligen dags för invigning. Frank & Skyttberg som anlagt gården bjöd på korv med bröd vid den nya gårdsgrillen och styrelsen med ordförande Monika Lundstedt i spetsen njöt av sin nya innergård. De berättar att de är väldigt nöjda med Nicolais gestaltning av gården och med den gröna underhållsplan som tagits fram.

HSB Södertörn Nicolai Ussing brf Lejonet projektbilder 716.jpgMaterialvalen gjordes tillsammans med de boende och Frank & Skyttberg

- Det har varit väldigt roligt att arbeta med gestaltningen tillsammans med styrelsen. Huset är från 1961 och har en utformning som är ganska kantig och hård. Många hus från den tiden är det. Därför har jag fokuserat på en organisk utformning av gården som bryter av husets uttryck med mjuka former. Materialval och placering av olika objekt är gjorda med hjälp av de boende som löpande fått ge feedback och komma med viktiga synpunkter under gestaltningsprocessen. En viktig punkt för de boende har varit att gården ska vara tillgänglighetsanpassad. Därför byggdes en ramp mot gården från parkeringen. Det var också viktigt att det skulle finnas en lekplats. Projektet är ett bra exempel på när boendedialog fungerat utmärkt. När det gäller val av blommor har jag tänkt mig att det ska vara en variation av färger och att de blommar på olika delar av året, berättar Nicolai.

Nicolai kommer ursprungligen från Danmark men bor i Nynäshamn. Hans föräldrar och morföräldrar var alla arkitekter i Danmark och han skrattar till när han skämtsamt berättar att han blev familjens svarta får när han valde att bli landskapsingenjör och inte gå den ”vanliga” vägen. Han har arbetat på HSB i över 15 år och trivs verkligen bra berättar han.

HSB Södertörn Nicolai Ussing brf Lejonet projektbilder. 716.jpg
Gårdens organiska former i kontrast till husets hårda former

På invigningen berättade Nicolai om hur han och de boende tänkt i gestaltningsprocessen. Nicolai känner de boende väl och framförallt de som sitter i styrelsen. Han har varit HSB-ledamot i fem år, vilket bidrar till den goda relationen med Lejonets medlemmar. HSB Södertörns kontor i Nynäshamn ligger några minuter från föreningen. Närheten har gjort att många besök har varit möjliga under projektet och eftersom Nicolai själv bor i Nynäshamn har arbetet kunnat fortgå relativt problemfritt även under pandemin.

extern hsb gård.jpg
Full uppslutning på invigningen av den nya gården

Monika Lundstedt, ordförande i brf Lejonet, berättar om husets historia och om de inglasade balkongerna som vetter in mot innergården. De färdigställdes runt påsk 2020 och kort där efter påbörjades planeringen av innergårdens omgestaltning. Några av de boende kallar den gamla innegården för ”öknen” när de refererar till den och alla tycker att lyftet med den nya gården är som natt och dag. Monika tycker att samarbetet mellan styrelse, HSB-ledamot, boende och entreprenör fungerat bra och att alla är väldigt nöjda med resultatet.

David Hallgren, projektledare på HSB Södertörn arbetade med balkongrenoveringen. Han berättar att de gamla balkongerna var i stort behov av renovering och att föreningen hade inspirerats av andra projekt som HSB Södertörn arbetat med i Nynäshamn. De bestämde sig för att göra något liknande och bytte till större balkongplattor och glasade in balkongerna. David hjälpte till med bygglov, upphandling och genomförande av projektet.

De nya balkongerna som vetter mot innergården har gjort att det varit extra roligt att följa arbetet, tycker många av de boende. Fler än vanligt har varit hemma det senaste året och har därför följt arbetet från sina nya inglasade balkonger. Frank & Skyttberg fyller i och säger att det varit publik varje dag och att de kommit de boende närmare än vanligt med tanke på situationen. Något som de själva uppskattat och därför är invigningen extra kul även för dem.

HSB Södertörn Nicolai Ussing brf Lejonet föreefter 716.jpg
Före och efterbild på innergården

Arbetet som HSB-ledamot i brf Lejonet fortsätter för Nicolai, nu däremot med en färdig innergård och en grön underhållsplan som föreningen följer.

Här kan du läsa mer om vad en grön underhållsplan är. Det finns även ett webbinarium där Nicolai pratar om bostadsrättsföreningars utemiljöer och varför det är värt att utveckla dem.