Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Därför ska du säga ja till styrelseuppdrag

16 juni 2021 För många bostadsrättsföreningar har det blivit allt svårare att få ihop styrelsen. Och visst är det ett ansvar - men också ett bra sätt att få inflytande och bevaka sin investering. De svåra och tidskrävande sakerna kan man få hjälp med.

Maria-Nordlund_m_titel.jpgOfta är bostadsrätten den största investeringen man gör i sitt liv, det är en viktig anledning att engagera sig i styrelsen, säger Maria Nordlund på HSB Malmös medlemsavdelning.

Hon berättar att man ser en ökad rädsla för att ta styrelseuppdrag på grund av ansvaret om något skulle gå fel, att man inte tror sig ha rätt kompetens eller för att man inte vill ta av sin fritid.

– Men det behöver varken vara så betungande eller ta så fruktansvärt mycket av din tid, säger hon.

Det speciella med bostadsrätter är att det är de boende som tillsammans äger fastigheten och gemensamt har ansvar för ekonomi och underhåll. Därför är det förstås ingenting man ska ta lätt på, men samtidigt finns det hjälp att få.

– Som HSB-medlem går det att få ett mycket stort och brett stöd. Styrelseledamöterna får gratis utbildning och de har tillgång till experter inom bland annat juridik, ekonomi och teknisk förvaltning. Styrelsen behöver inte göra eller kunna allt själv, säger Maria Nordlund.

Den särskilda HSB-ledamoten som finns i varje förening är också ett professionellt stöd som underlättar styrelsearbetet, kan ge goda råd och säkerställer att medlemmarnas intressen tas tillvara på ett opartiskt sätt.

– Det ska inte behöva finnas en enda styrelse hos oss som känner att man inte har tillgång till all kompetens som behövs.

HSB har också tecknat förmånliga samarbetsavtal för till exempel försäkringar, energi och byggvaror. Det ger både trygghet och stora besparingar åt de föreningar som använder tjänsterna.

En del tror inte de har tillräcklig kompetens – vad krävs för att bli styrelseledamot?
– Ett stort engagemang och sunt förnuft är det viktigaste. Och att man har hjärtat på rätta stället, för man tar ju på sig att tillvarata medlemmarnas intressen. Det bästa är om man får en mix av olika kompetenser. Någon kanske kan skriva protokoll medan en annan är uppmärksam och bra på att lyssna.

Får man ekonomisk ersättning som styrelseledamot?
– Det bestämmer föreningen själv på årsmötet. I vissa små föreningar kan det vara helt ideellt medan det i större föreningar är ett arvode. Nivån brukar gå hand i hand med storleken, säger Maria Nordlund.

Vad händer om styrelsen inte blir fulltalig?
– Ofta löser det sig ändå på något sätt. Ibland genom att personer som har flyttat därifrån sitter kvar; det går så länge man är medlem i HSB men grundtanken är att styrelsen ska bestå av personer som bor och är verksamma i fastigheten.

Maria Nordlund tycker inte att någon ska vara rädd för att engagera sig.
– Det går alltid att luta sig mot oss, vi ger samma stöd till stora och små föreningar. Och det finns oerhört många välskötta och välfungerande bostadsrättsföreningar, inte minst här i Malmö.

Det här är styrelsens ansvar

  • Förvalta bostadsrättsföreningens fastigheter och andra tillgångar så att de är i gott skick.
  • Se till att bostadsrättsföreningen har en väl fungerande organisation.
  • Se till att redovisningen utförs enligt lag och att ekonomin är ordnad på ett betryggande och ändamålsenligt sätt.