Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nu är Stockholms bostadsrättsbarometer 2021 här

17 juni 2021 I HSB Södertörns nyutkomna rapport Stockholms bostadsrättsbarometer 2021 framkommer att ett stort antal föreningar behöver få bättre koll på sina intäkter och kostnader för att stå rustade inför framtida investeringar. Trots ett ökat sparande har tre av tio bostadsrättsföreningar fortfarande ett för lågt sparande för att täcka upp för kommande underhåll.

För tredje året i rad släpper HSB rapporten Stockholms bostadsrättsbarometer. I årets upplaga är urvalet av bostadsrättsföreningar större än tidigare, och nu kan ekonomiska nyckeltal från drygt 600 av våra kunder i Stockholmsregionen presenteras.

Bostadsrättsbarometern är en rapport om hur den genomsnittliga bostadsrättsföreningen mår rent ekonomiskt. Rapporten grundar sig i statistik från över 600 bostadsrättsföreningar i Stockholms län vars ekonomiska förvaltning sköts av HSB Stockholm och HSB Södertörn. I rapporten drar vi slutsatser om föreningarnas ekonomiska läge och välmående. Vårt mål är att föreningarna ska få en ögonöppnare och själva vilja djupdyka i sin egen förenings ekonomi och jämföra sina nyckeltal med andra. Här kan vi erbjuda tjänsten Nyckeltalsanalys som är ett bra verktyg för att se styrkor, svagheter och förutsättningar i en förening.

Som en av Sveriges största bostadsrättsorganisationer har HSB som mål att med Bostadsrättsbarometern öka förståelsen för hur ekonomin fungerar inom en bostadsrättsförening och på så vis bidra till trygga och välmående bostadsrättsföreningar.

Sophie Skytt, verksamhetschef på HSB Södertörn, har under våren arbetat intensivt med rapporten som är ett samarbete mellan HSB Södertörn och HSB Stockholm. Hon berättar att det varit mycket intressant att se att många av våra medlems-brf:er har en stabil ekonomi.

- Nyckeltalen har blivit som ett slags retroaktivt kvitto på att föreningarna har tagit sitt ansvar som fastighetsägare och tänker långsiktigt. Våra bostadsrättsföreningar mår generellt sett bra och det är roligt att se.

Sophie berättar att det viktigaste för att ha ett bra utgångsläge inför framtida kostnader är att ha ett kontinuerligt bra sparande.

- Det är viktigt att titta på alla nyckeltal för att få en så bred bild som möjligt. För att få en rättvis bild över om föreningen har ett tillräckligt bra sparande för att klara framtida underhåll och investeringar så behöver vi kunna jämföra det med föreningens investeringsbehov.

Du kan läsa hela rapporten här. 

 

Är din förening intresserad av att veta mer om nyckeltalsanalysen eller er förenings investeringsbehov?

Kontakta forvaltning.tillsammans@hsb.se