Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stort deltagande vid årets distriktsstämmor

10 december 2021 Under november har samtliga sju geografiska distrikt i HSB Stockholm hållit sina distriktsstämmor. I år var det återigen fysiska möten, något som var uppskattat av många.

Alla bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm tillhör ett distrikt. HSB Stockholm har sju distrikt som är uppdelade efter geografiskt läge och ett distrikt för HSB Stockholms bosparare.

Årets distriktsstämmor som genomfördes under andra halvan av november var välbesökta. Totalt deltog 215 representanter från distriktens bostadsrättsföreningar.

Stämmorna inleddes med en presentation av HSB Stockholms verksamhet från det gånga året. Den handlade bland annat om HSB Stockholms ekonomi där omsättningen glädjande har ökat trots hård konkurrens på förvaltningsmarknaden. Även NKI-resultatet (nöjd kund index) har ökat vilket betyder att vi har våra medlemmars och kunders förtroende vilket är en förutsättning för HSB Stockholm att fortsätta växa.

Vidare handlade presentationen om utredningen av den parlamentariska organisationen som pågår för att finna former för engagemang. Målet är att skapa förutsättningar för fler medlemmar att både vilja och kunna engagera sig. Även HSB Stockholms digitala utveckling diskuterades där flera nya tjänster kommer lanseras under nästa år.

Senare under stämmorna valdes distriktsstyrelse och representanter till HSB Stockholms föreningsstämma i april. På distriktens hemsidor kan du se vilka som valts i respektive distrikt Distrikt (hsb.se)

Igor Videla, ombudsman på HSB Stockholm som har varit med och genomfört distriktsstämmorna är nöjd med resultatet.

- Det har varit en väldigt positiv stämning på stämmorna och det känns jättekul att så många deltog. Vi upplever att det finns ett behov av att få träffas fysiskt igen. För en del var det väldigt längesedan de sågs och det blev därför mycket mingel och erfarenhetsutbyte mellan olika bostadsrättsföreningar. Ju fler som engagerar sig, desto bättre mår organisationen.

 

Fakta distriktsstämmor

På distriktsstämmorna samlas representanter från alla bostadsrättsföreningar inom respektive distrikt. Där väljs en distriktsstyrelse på upp till 15 personer men också vilka personer som ska vara representanter för distriktet på HSB Stockholms föreningsstämma. Där fattas beslut för hela HSB Stockholm, vilket i sin tur påverkar alla medlemsföreningar, så det är en viktig del i den kooperativa verksamheten. Här kan du läsa mer om distriktsverksamheten Distriktsverksamheten (hsb.se)

Bosparstämman
Bosparstämman genomfördes i år som poströstningsstämma. Vid bosparstämman väljer medlemmar i HSB Stockholm bosparstyrelse och fullmäktige till HSB Stockholms föreningsstämma. Bosparstyrelsen företräder alla enskilda medlemmar i HSB Stockholm och arbetar särskilt med frågor som rör HSBs bosparande. Läs mer här.