Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Blå port – ett hållbart boende för framtidens hyresgäster

14 november 2022 Under september 2023 kommer HSB Sydost kunna erbjuda klimatsmart boende på en helt ny nivå. Det är på Blå portshöjden i Karlskrona som ett spjutspetsprojekt inom miljö och hållbarhet just nu håller på att byggas. Med låga klimatavtryck under byggfasen och noll koldioxidutsläpp när huset är färdigt blir det ledande i sin klass. Skanska Hyresbostäder leder byggprocessen som är i full gång och när huset är klart tar HSB Sydost över som ägare och förvaltare
Blå port i Karlskrona är en hyresfastighet med 57 lägenheter Blå port i Karlskrona är en hyresfastighet med 57 lägenheter

- Det känns spännande att gå in i det här spjutspetsprojektet, som verkligen rimmar väl med HSB:s övergripande klimatmål om netto noll klimatpåverkan 2040, säger Mårten Lindberg, vd på HSB Sydost.

Projektet är just nu inne i byggfasen där hela projekteringen är viktig ur hållbarhetssynpunkt. Skanskas projektchef Johanna Jonsson menar att arbetet har varit omfattande redan i projekteringsfasen då man bland annat fokuserade på att minska spill och hitta produkter som återvinns på ett effektivt sätt.

- Vi har även som mål att under produktionen uppnå en så kallad grön arbetsplats som innebär bland annat noll avfall till deponi och sortering av allt material. Produkter som är ”tvåkomponents”-material undviks, till exempel våtrumsgips som är en svår produkt att sortera. Det ligger även ett högt fokus på att arbete med produkter som är godkända i Sunda Hus, Basta eller Svanen, och alla kemikalier skall ses över och vara godkända, berättar hon.

- Vi är glada över att göra detta tillsammans med HSB Sydost som delar samma mål och ambitioner i att minimera byggnaders klimatavtryck, såväl under byggskedet som driftskedet. Tillsammans kan vi lära av varandra och nå riktigt långt i detta projekt som går i bräschen inom klimat och energi, säger Martin Dahlberg, affärs- och projektutvecklare på Hyresbostäder Skanska.

Blå port blir ett tiovåningshus med 57 hyreslägenheter. Taket är till stor del täckt av solpaneler och uppvärmningen kommer att vara bergvärme. Fasaden blir i skiffer som är ett klimatsmart material med lågt koldioxidavtryck. Stommen är klimatförbättrad bland annat genom återvunnen armering, med 50 procent bättre betong och korta transportsträckor. På årsbasis levererar byggnaden ett netto noll koldioxidutsläpp eftersom fastigheten kommer att producera lika mycket energi som den gör av med.

Nyproduktionen sker i en osäker omvärld och frågan uppstår lätt om det blir dyrt att bo i ett så pass toppmodernt hus.

- Hyrorna är relativt låga eftersom vi nu fått veta att vi kommer att uppbära fullt investeringsstöd för projektet. Detta innebär att en tvårumslägenhet på 55 kvadratmeter har en hyra på ca 6800 kr per månad, då tillkommer kostnad för varmt och kallt vatten samt el. Förhoppningsvis är då elen till viss del producerad i huset vilket känns väldigt bra. Lägenheterna är rikligt utrustade med trägolv, kakel och klinker i badrum samt tvättmaskin torktumlare och diskmaskin, berättar Håkan Claesson affärsområdeschef för Fastighet och förvaltning, HSB Sydost.

Blå port är ett klimatmässigt spännande pilotprojekt för Skanska och HSB Sydost. Projektet byggstartades i våras och lägenheterna kommer att vara uthyrningsklara i september 2023.