Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Sydost monterar solceller på hyresfastigheterna

26 oktober 2022 Under hösten 2022 kommer HSB Sydost sätta upp solceller på sju av våra sexton hyresfastigheter. Detta är ett led i HSB:s strävan att bli klimatneutrala och erbjuda ett än mer hållbart boende för hyresgästerna. Det blir fastigheter i Kalmar, Karlskrona och Växjö som får upp solceller i denna första fas.
HSB Sydost har gott om relativt nya tak vilket underlättar monteringen av solceller. I etapp ett installeras solceller på sju fastigheter. Under nästa år kommer HSB Sydost titta på möjligheter med att montera solceller på fler hyresfastigheter inom regionen.

Det fanns en vilja från HSB Sydosts styrelse att erbjuda egna energitjänster i fastigheterna och då var solceller ett bra alternativ.

- Vi har som mål i HSB Sydost att minska energiförbrukningen i våra hyresfastigheter. Detta uppnår vi bland annat genom att montera solpaneler på våra fastigheter och då producera egen el till fastighetsdrift och till våra hyresgäster. Vi arbetar även intensivt med driftoptimering vilket också minskar energiförbrukning och ger mindre miljöpåverkan, säger Håkan Claesson, affärsområdeschef för Fastighet och förvaltning.

Arvid Fasth, energikonsult på HSB Sydost berättar att med solceller blir den generellt höga elförbrukningen i hyresfastigheterna framför allt bekostad av egenproducerad el.

- Tvättstugor och garage med både belysning och laddstationer för elbilar, samt en del hyresgäster som är företag förbrukar mycket elenergi. Man kan jobba på att ha energisnåla produkter så som energisnåla tvättmaskiner, men med solenergi kan vi minska användningen av el från elnätet på ett helt nytt sätt. Sedan har vi har så fina takytor på våra fastigheter.

HSB Sydost har gott om relativt nya tak vilket underlättar monteringen av solceller. I etapp ett installeras solceller på sju fastigheter. Under nästa år kommer HSB Sydost titta på möjligheter med att montera solceller på fler hyresfastigheter inom regionen.

- Fastigheterna blir mindre känsliga för höga elpriser. Ju högre elpriser det blir desto snabbare sparar man in på solcellsenergin. Detta är ett sätt att minska andelen köpt el från elnätet vilket även bidrar till att minska belastningen på svenskt elnät. I södra Sverige är detta extra samhällsnyttigt eftersom vi har problem med eltillförseln generellt här, menar Arvid Fasth

Solceller har vissa begränsningar eftersom de just drivs av solenergi. Men här menar han att dagens paneler är betydligt bättre än förut.

- Rent geografiskt är vi högre upp i på jordklotet och solen står lägre vintertid vilket genererar mindre sol från oktober till mars. När inte elen räcker till köper vi in från nätet och ganska ofta, även vintertid, får vi solenergi över som går tillbaka ut i elnätet, menar Arvid Fasth

Solcellspanelen monteras på de tak som är relativt nya och hållbarheten på panelerna är garanterad till 25 år men man menar att den faktiska livslängden uppgår till 30-40 år.

Solceller på hyresfastigheterna är ett sätt att uppnå HSB Sydosts mål att vara en än mer hållbar organisation. Genom att sätta klimatet i första rum kan HSB Sydost också vara hållbara in i framtiden och fortsätta att skapa trygga boenden.