Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Göteborg tar storkliv mot återbruk

03 maj 2022 Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Det är avsikten med ett handslag mellan närmare 40 av stadens privata och offentliga fastighetsägare som skrevs under den 2 maj. Tillsammans vill aktörerna skapa en fungerande marknad för återbrukat material. HSB Göteborg är en av de aktörer som skrivit på uppropet.
Lena Josgård

Bygg- och fastighetsbranschen har en stor klimatpåverkan och står för cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt som en liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut.

Klimatpåverkan är den miljöfråga som är vår generations största utmaning. Och klimat­påverkan från byggandet av bostäder är stor. Därför är det självklart för oss på HSB Göteborg att skriva under avsiktsförklaringen för ett mer cirkulärt byggande, säger Lena Josgård, affärsområdeschef Fastighetsutveckling, HSB Göteborg. 

Staden och fastighetsbranschen i Göteborg vill nu höja omställningstempot markant. Det krävs för att nå de mål som bygg- och anläggningsbranschen har ställt upp i sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft, och för att aktörer ska nå sina egna tuffa hållbarhetsmål. Göteborgs Stad har målet att minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90% till 2030. 

Återbruk blir förstahandsvalet 

Den 2 maj tecknar Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare därför en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Den ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg. För kommunala fastighetsägare ska återbruk och andra cirkulära lösningar bli förstahandsvalet vid ny- och ombyggnation. 

– Synen på vad som är avfall behöver förändras. Inom cirkulär byggnation är avfall att betrakta som resurser. För att få till en lokal återbruksmarknad måste vi dessutom jobba smart tillsammans, säger Lena Josgård.  

Avsiktsförklaringen rymmer en lång rad löften som ska vara genomförda 2024, bland annat kring att dela erfarenheter och goda exempel, utveckla kompetens, ställa krav och sätta egna mål för återbruk. Siktet är inställt på att etablera en väl utvecklad återbruksmarknad till 2025, med fler mellanlager för återbruksmaterial, nya aktörer och långt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation än vad som finns idag. 

Strävar mot nära noll i klimatavtryck 

Eftersom återbrukat material ersätter nyproducerat är cirkulärt byggande ett mycket effektivt sätt att minska klimatpåverkan från byggbranschen. 

– Göteborg strävar mot ett klimatavtryck nära noll 2030 och att fortsätta minska CO2-utsläppen från stadens bygg- och anläggningsprojekt är viktigt. Att tillsammans med branschen utveckla kunskapen om cirkulärt byggande visar stadens ambition att gå före och bidra till klimatomställningen, säger Hampus Magnusson, ordförande i byggnadsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen (m), Göteborgs Stad. 

– Vi välkomnar därför avsiktsförklaringen mellan privata och offentliga fastighetsägare för cirkulärt byggande som bygger på frivillighet och samverkan. Initiativet möjliggör nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter för bygg- och anläggningssektorn i vår region. 

Undertecknandet skedde under en ceremoni i Kronhuset, Göteborgs näst äldsta hus. Från ceremonin fick varje part med sig sin del av konstverket Tegelverket, en temporär vägg av återbrukad tegelsten, grafittimålad av konstnären Jonathan ”Ollio” Josefsson. 

Parter som undertecknar avsiktsförklaring Cirkulärt byggande Göteborg

Business Region Göteborg, Förvaltnings AB Framtiden, Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Familjebostäder i Göteborg AB, Framtiden Byggutveckling AB, Gårdstensbostäder AB, Göteborgs Hamn AB, GöteborgsLokaler, Förvaltnings AB, Higab AB, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Liseberg AB, Lokalförvaltningen, Park- & naturförvaltningen, Göteborgs Stads Parkering AB, Trafikkontoret, Älvstranden Utveckling AB, Akademiska Hus, Castellum, Chalmersfastigheter, Fastighetsägarna Göteborg, Hemsö Fastighets AB, HSB Göteborg, Jernhusen, NCC Property Development, Next Step Group, PEAB Bostad AB, Platzer Fastigheter, Riksbyggen, Serneke Sverige AB, Skandia Fastigheter Göteborg, Skanska Fastigheter Göteborg, Stena Fastigheter Göteborg AB, Vasakronan, Volvo Car Corporation, Västfastigheter, Wallenstam AB