Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Behöver du ladda batterierna?

25 maj 2023 Elcyklar, elbilar, sparkcyklar, datorer, verktyg och mobiltelefoner – överallt finns produkter med uppladdningsbara batterier. Dessa batterier är ofta litiumjonbatterier med anledning av att de har en hög energiintensitet och lagrar energi bäst. Men laddning av dessa batterier är inte helt riskfritt och det finns några saker att tänka på för att undvika brand.

Även om bränder vid laddning av batterier är ganska ovanligt så ser Räddningstjänsten en ökning i takt med att antalet laddningsbara produkter också ökar.

Vad händer om batteriet börjar brinna?

Om ett laddningsbart batteri börjar brinna uppstår ofta en snabb och kraftig brand som är svår att släcka. Vid brand uppstår också giftig rök som är farlig att andas in. Större batterier, som exempelvis batterier till elcyklar och elsparkcyklar, innebär generellt en större skada, även om bränder orsakade av små batterier också kan bli förödande. Är de laddningsbara batterierna placerade nära något lättantändligt kan branden sprida sig snabbt. Ofta fortsätter värmeutvecklingen i batteriet en lång tid efter att branden är släkt och batteriet behöver hållas nedkylt för att inte börja brinna igen.

Vad ska jag göra om ett batteri börjar brinna?

Om det börjar ryka eller brinna i ett batteri ska du snabbt ta dig ut och larma 112. Om röken eller branden upptäcks tidigt kan du, om det är möjligt, lägga på en brandfilt eller försöka dämpa utvecklingen med en pulversläckare. Men var väldigt försiktig och var noga med att inte andas in röken. Se över ditt brandskydd så du har fungerande brandvarnare, en brandfilt och pulversläckare i din bostad.

Vad gäller vid laddning av bil i hemmet?

Elbilar blir allt vanligare och fler laddstolpar installeras i hemmet. Läs mer på länkarna om vad du bör tänka på när du ska ladda din elbil hemma och vilka regler och krav som gäller för nyinstallation av laddpunkter.

Ladda elbilen – Se Elsäkerhetsverkets film om hur du laddar säkert hemma
Installation av elbilsladdare – Läs mer på Elsäkerhetsverket
Brandrisker vid laddning av elfordon – Läs mer på Boverket

Så här minskar du risken för brand i dina uppladdningsbara batterier.

Se över dina brandvarnare så att de fungerar.
Ha så många att de helt säkert täcker av hela ditt hem. Det kan vara skillnaden på en mindre olycka och en katastrof. Ladda dina apparater i närheten av brandvarnaren.

Ladda under dagtid och håll apparaten under uppsikt vid laddning.
Undvik att ladda batterier oövervakat. Det är extra viktigt när det gäller elcykelbatterier och motsvarande, ladda inte exempelvis elsparkcyklar i källar- eller vindsutrymmen. Koppla bort batteriet från laddaren när du laddat klart, och dra ut kontakten.

Ladda på ett hårt och platt underlag och inte i närheten av lättantändligt material.
Ladda batterierna på en plats med så lite brännbart eller lättantändligt material som möjligt i närheten, håll stort avstånd till exempelvis gardiner, mattor, sängen och soffan.

Byt batteri om du misstänker skada och var uppmärksam på om det blir onormalt varmt.
Vet du med dig att du har tappat batteriet ordentligt någon gång, eller att det fått slag eller stötar, så bör du byta ut det. Batteriet kan vara skadat utan att det syns eller märks.

Använd originalladdare och ladda enligt tillverkarens instruktioner.
Använd alltid en laddare som är anpassad till batteriet. Billigare kopior kan vara mindre säkra. Ladda också direkt i vägguttaget och undvik skarvsladdar och grenuttag.