Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Föreningens markköp – 100 miljoner kronor

24 februari 2023 För långsiktig ekonomisk trygghet – Bostadsrättföreningen Björkskatan i Luleå har köpt mark för 100 miljoner kronor. – Utan HSB Norrs stöd hade det varit mycket svårare, säger Niklas Kihlberg, ordförande.
Ola Wallgren, Niklas Kihlberg, Thomas Olsson Lasu och William N Sandström framför brf Björkskatans entré. Området består av tolv gårdar med totalt 424 lägenheter.

Föreningen bildades 1976 och består av 12 gårdarmed fyra hus vardera. Med sina 424 lägenheter och 88 454 kvadratmeter mark är föreningen en av Luleås största. Sedan föreningens start har de arrenderat marken av Luleå kommun. Tanken att äga marken själva kommer bland annat från ökade taxeringsvärden. Det värdet avgör i sin tur vad arrendeavgiften landar på, berättar Thomas Olsson Lasu, styrelseledamot.

– Har vi i stället ett lån som vi amorterar på kommer kostnaden minska med tiden. Det är grunden varför vi föreslog det, långsiktigt kommer det att bli bättre och billigare för våra medlemmar att vi äger marken än att vi arrenderar, säger han.

– Då äger vi vår utgift och kan styra över den, fyller Niklas i.

Beslutet togs på en extrastämma i maj 2022 och köpet gick igenom 19 oktober samma år. Köpet på 100 miljoner kronor medförde en del utmaningar. Situationen i vår omvärld och det förändrade ränteläget var två av dem.

– Det är svårt att ha en långsiktig plan när vi inte vet ränteutvecklingen, men vi tror att vi kan få en klarare bild om ett par år. Det handlar hela tiden om att ha ett bra kassaflöde i föreningen, berättar Thomas.

– Största utmaningen är att hålla amorteringstakt och kunna amortera tillräckligt mycket för att få ner skulden, instämmer Niklas men menar på att de känner sig trygga med ekonomin och den långsiktiga vinsten.

Björkskatan.jpg

För att få hjälp med de ekonomiska frågorna kring köpet vände sig föreningen till William N Sandström, redovisningskonsult på HSB Norr och föreningens ekonomiska förvaltare. Han har bland annat haft hand om upphandlingen, kontakten med banken samt tagit fram beslutsunderlag och kalkyler som visar på den ekonomiska påverkan.

– Det har varit en spännande process. Det är alltid roligt att få vara med och arbeta fram ett sådant stort och långsiktigt beslut säger han och fortsätter:

– Vi har haft ett väldigt bra och givande samarbete.

Även Ola Wallgren, förvaltare på HSB Norr, har varit en stöttepelare under projektets gång. Han har funnits på plats i föreningens gemensamma lokaler tre gånger i veckan och funnits tillgänglig att svara på medlemmarnas frågor.

Stödet från HSB Norr har varit viktigt under köpprocessens och bidragit med både trygghet och kompetens, berättar styrelsemedlemmarna.

– De har varit till stor hjälp. Vi har inte rutinerna i styrelsen och det hade inte gått lika fort utan dem, säger Thomas.

– Utan HSB Norrs stöd hade det varit mycket svårare, avslutar Niklas.