Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hållbara åtgärder flyttar brf Karbinen 50 år in i framtiden

16 februari 2023 HSB brf Karbinen stod inför stort underhållsbehov av fasader och fönster samtidigt som de hade höga radonvärden som krävde en ombyggnad av ventilationen. Med hjälp av HSB tog de ett samlat grepp samtidigt som de återställde originaldetaljer med varsam hand.

HSB brf Karbinen är en av Umeås äldsta bostadsrättsföreningar belägen i stadsdelen Haga. Föreningen byggdes 1947 och består av 71 lägenheter fördelat på fyra huskroppar.

- Våra hus hade ventilation med självdrag och det hade länge funnits ett behov att byta fönster, berättar Annika Lindahl, ordförande i brf Karbinen. Utöver det så behövde eternitfasaden åtgärdas. Husen tilläggsisolerades i början på 70-talet och läckte väldigt mycket energi på grund av självdraget, dåliga fönster samt ålderstigen isolering. Det fanns även en radonproblematik och balkonginglasningarna behövde bytas.

Karbinen_före.jpgFasad före renovering

För att ta tag i de alltmer krävande underhållsbehoven så skapades en byggnadsgrupp inom föreningen och ganska snart insåg man att alla de underhållsåtgärder som väntade skulle kräva professionell hjälp.

-Det kändes lite skrämmande att dra i gång ett sådant här stort projekt när man började inse att det rör sig om så mycket pengar. Därför var det väldigt skönt att vi fick hjälp av Rolf Andersson och Pär Johansson från Entreprenad och Energiavdelningen på HSB Norr, konstaterar Annika.

Föreningen tittade på olika lösningar på förbättrad ventilation och beslutade att gå på en FTX-lösning för att få bästa ekonomi. De valde samma lösning som HSB brf Berghem i Umeå hade valt, det vill säga Smartfront där man drar tilluftskanalerna i fasaderna.

- Planen från början var att sätta dit frånluftsfläktar för att ventilera ut, men det skulle bara höja energiförbrukningen. Istället valde vi att lägga till en balanserad från- och tilluftsventilation med återvinning. Då ökar man flödet men tar samtidigt tillvara på energin och minskar radonvärdena, berättar Joakim Eklöf, energiingenjör HSB Norr.

De stora åtgärderna som planerades innebar också en stor kostnad för föreningen, så när det under hösten 2021 flaggades upp om att man kunde söka stöd till energieffektivisering i flerbostadshus från Boverket så valde man att vänta med uppstarten av projektet för att ansöka om energibidraget.

-Vi hade hela entreprenaden klar för oss, upphandlad och allt, men såg en chans att söka energibidraget, berättar Joakim.

Några månader in i projektet förändrades världsläget drastiskt med bland annat ökade räntor som följd. Eftersom projektet redan var upphandlat och HSBs projektledare har varit noggranna att följa alla utgifter har projektet hållit sig inom de ramar som fanns.

-Föreningens ekonomi har naturligtvis blivit påverkad av ränteläget men totalt sett har vi gjort en viktig och nödvändig investering för framtiden, med reducerade energikostnader och låga underhållskostnader framöver, säger Annika.

Stort projekt - med bra samarbete!

-HSB har gjort ett fantastiskt jobb med att hjälpa oss att få energibidraget. Vi kommer att få mer energieffektiva hus och mycket bättre inomhusmiljö. Hela vår styrelse har dessutom varit helt magiska på att engagera sig och på kort tid lyckats få till möten och kunna ta snabba beslut, säger Annika och fortsätter:

-När renoveringen var igång upptäcktes det att avloppstammarna i bottenplattan var i mycket dåligt skick och behövde akut åtgärdas. Genom snabb och bra dialog med HSBs projektledare kunde vi få den åtgärden inlagd i entreprenaden, med samma besiktning och garantier.

Stora projekt kräver både kommunikation och förankring och det är något styrelsen har varit noggranna med. De har haft husmöten med boende inför varje byggstart och projektledaren har informerat boende löpande om vad som händer i projektet.

Under_arbetet.jpg

För att renovera husen mot ett tidstypiskt uttryck tog styrelsen in extrahjälp.

-Vi har haft kontakt med både museet för att se på gamla bilder och arkitektbyrå för att få till rätt detaljer, bland annat färgval, entréer och armaturer. Det har varit tryggt att ha dem i projektet, säger Annika.

Att få hjälp med arbetsgivaransvaret tycker Annika också har varit skönt. Hon berättar om hur värdefullt det är att HSB varit länken mellan entreprenörer och styrelsen och funnits på plats dagtid och tagit emot åsikter och problem som dykt upp.

-Vi har inte kompetensen och tiden själva i styrelsen så det känns oerhört skönt att få hjälp av någon som kliver in och ta de här bitarna och som också gjort det tidigare. Vi hade aldrig rott det i hamn själva. Man behöver en projektledare som är på plats och håller koll.

Namnlöst-1.jpg

Har du några tips till andra föreningar som står inför stora underhållsbehov?

-Är man i projekt på den här nivån ska man absolut ta hjälp! Även om man har en del kunskap i föreningen/styrelsen så ska man också ha tiden och orken. Var även beredda på att lägga tid på förarbetet innan projektet drar igång. Styrelsearbetet ska i grund och botten vara roligt. Blir belastningen för hög så är risken att man bränner ut en engagerad styrelse, avslutar Annika.

 

Läs mer om våra energitjänster

Läs mer om ombyggnad och renovering