Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Energitjänster är bra för ekonomin och klimatet

Vi har alltid hållbarhet i fokus, och att se över energiförbrukningen är hållbart smart både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Våra energikonsulter och drifttekniker hjälper er få total koll på hur mycket energi ni förbrukar – och hur ni förbrukar den. På så sätt kan vi ta fram förslag på åtgärder för att energieffektivisera fastigheten.
mainimage

Det kan vara att koppla upp värmesystemet eller bygga om ventilationsanläggningen, värmecentralen eller tilläggsisolera. Annat exempel kan vara så enkelt som att byta belysningen till LED-lampor så kommer resultatet visa sig snabbt på elräkningen. Och självklart kan vi undersöka vilka förutsättningar som finns för solceller. Att optimera energiförbrukningen kan alltså kräva både större eller mindre insatser. Vill ni veta mer om våra energitjänster?

Kontakta oss

Ta ett helhetsgrepp och sänk er energiförbrukning.

1. Energigenomgång

HSB Norrs energiexperter går igenom föreningens fastigheter och dokumenterar status och ålder på utrustning och konstruktionsdelar som kan påverka energianvändningen. Genomgången av fastigheten sammanfattas i en rapport där förslag till kostnads- och energieffektiva åtgärder presenteras i förhållande till den långsikta underhållsplanen.

Läs mer om energigenomgång →

2. Energientrepenader

HSB Norrs Entreprenad- och Energiavdelning hjälper kunden att driva större ombyggnationsprojekt genom upphandling och projektledning. Åtgärder i fastighetens energisystem kan ofta vara omfattande och involvera flera olika utförare, vilket kan leda till komplicerade projekt. Genom partneravtalet blir HSB Norr föreningens motpart i entreprenaden vilket ger en trygghet och besvärsfrihet under genomförande och garantitid.

Läs mer om ombyggnad och projektledning →

3. Energiuppföljning

Att mäta är att veta. Föreningens förbrukningar av el, värme, vatten och eventuell undermätning av värmepumpar och solceller följs upp månadsvis med jämförande värden. Statistik inhämtas från uppkopplad anläggning i fastigheten. HSB Norr lämnar kommentarer kring förbrukningar. Energiuppföljning kan köpas som en egen tjänst, men ingår också som en del i tjänsten Energiövervakning.

Jag vill veta mer om energiuppföljning, kontakta mig →

4. Energiövervakning

Föreningen tecknar tillsammans med HSB Norr ett avtal med målsättningen att använda sin energi så optimalt som möjligt. HSB Norr tillser att föreningens energisystem fungerar på rätt sätt genom att övervaka anläggningen via fjärråtkomst, men även genom årligt besök på plats. Tjänsten Energistatistik ingår i Energiövervakning, vilket innebär att föreningens förbrukningar följs upp genom månadsvisa rapporter med kommentarer från HSB Norrs Energiavdelning. Som en tilläggstjänst till Energiövervakning kan HSB Norr tillse att driftlarm skickas ut till servicepersonal för snabbare felavhjälpning.

Jag vill veta mer om energiövervakning, kontakta mig →


Fler hållbara energitjänster:

Elförvaltning

För att över tid ge en låg och trygg prisbild på en svängig och osäker elmarknad.

Energideklaration

När föreningen gjort insatser för att minska energiförbrukningen är det bra att uppdatera energideklarationen. Utifrån denna kan vi lämna nya förslag på åtgärder för att ytterligare minska er förbrukning av energi. 

Energideklarationen är en sammanställning av byggnadens energianvändning. Syftet är att få bättre koll på var energin tar vägen och hitta åtgärder för att minska förbrukningen. Det är fastighetsägarens ansvar att fastigheten har en uppdaterad energideklaration, utförd av en certifierad energiexpert.
Deklarationen innehåller nyckeltal som gör det möjligt att jämföra exempelvis värme och ventilationssystem med liknande fastigheters energiförbrukning. Och när vi vet vart energin tar vägen så vet vi hur den kan optimeras.

Energideklarationen ska göras en gång vart 10:e år och nyproduktioner ska göra det senast två år efter att fastigheten har tagits i bruk.

Individuell mätning och debitering (IMD)

Med Individuell Mätning och Debitering av EL eller Gemensam El som det också ibland kallas kan er förening ersätta lägenheternas nätkostnader och fördela fastighetens elinköp med egna mätare på respektive brukare. Med IMD minskas de boendes elkostnader samtidigt som de fortsättningsvis betalar för sin egen förbrukning. Det går också att mäta varm- och kallvatten.

Läs mer om IMD

Motorvärmarstyrning

Ett tidsstyrt motorvärmarsystem sparar både energi och pengar. Varje enskilt motorvärmaruttag innehåller en energimätare som styrs av användaren.

OVK och ventilation

Enligt lag måste alla fastighetsägare regelbundet låta genomföra ventilationskontroller, dessa kan vi på HSB Norr hantera i er fastighet.

Termografering

Läckor kan stå för en stor del av värmekostnaden. Vi lokaliserar svagheter i huset där värme smiter ut och ni får ett tryggt underlag för att minimera läckorna.

Undercentralstyrning

För att säkra kvaliteten och utfallet av övriga energieffektiviseringsåtgärder i er fastighet.

Redo för en kostnadsfri rådgivning eller offert?