Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ombyggnad och renovering från idé till slutbesiktning

Fasadrenoveringar, balkongbyggen, fönsterbyten och andra stora renoveringar kräver rätt kompetens och erfarenhet för att kunna genomföras, vilket de måste tids nog. Då är det klokt att ta hjälp av en specialiserad projektledare som kan leda hela projektet där vi hjälper er att upprätthålla byggherreansvaret – från första tanken till garantitidens slut.
mainimage

Våra erfarna projektledare hjälper dagligen våra bostadsrättsföreningar med olika typer av underhåll i deras fastigheter. Allt från stora komplicerade om- och tillbyggnader till mindre renoveringar. Genom att se till hela fastigheten hjälper vi er ta kloka beslut och göra rätt insatser som är långsiktiga och hållbara ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel. Oavsett om det gäller energibesparingsåtgärder, renovera fasaden, byta tak eller skapa bostadsrätter i befintliga lokaler eller utrymmen, kan ni känna er trygga med att vi kan hjälpa er hela vägen.

Exempel på projekt vi genomfört

 • Underhåll av tak, fönster och dörrar
 • Energiåtgärder – ex. solceller, tilläggsisolering
 • Renovera eller bygga balkonger
 • Stambyte eller relining
 • Garage
 • Tekniska installationer – El, hissar, tvättstuga
 • Nya bostads- och hyresrätter

Proaktiva åtgärder sparar tid och pengar

Många bostadsrättföreningar runt om i vår region står inför likande utmaningar, det finns behov att genomföra stora underhållsentreprenader. Genom att utföra åtgärder i rätt tid enligt underhållsplanen kan föreningen undvika dyra skador på fastigheten och stora besvär för era medlemmar. Vi tittar även på om det går att samla vissa närliggande entreprenader eller energibesparingsåtgärder för att minska kostnaderna på sikt. Vid ett takbyte lämpar det sig att installera solceller eller vid byte av fasad också byta alla fönster då byggställningarna redan är uppe. Att ha god framförhållning kan också medföra att medverka i gemensamma upphandlingar med andra bostadsrättsföreningar.

Låt oss hjälpa er med byggherreansvaret

För att stötta er i styrelsen i rollen som byggherre har vi en entreprenadmodell där vi övertar allt ansvar både vid upphandling/projektering som genomförandet fram till och med garantibesiktning. Då kan en god och normenlig kvalitet uppnås. Vi hjälper er att upprätthålla arbetsmiljölagstiftningen och att säkerställa god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Dessutom kommer ni enbart ha en motpart under hela entreprenaden och hela garantitiden.

Fördelaktig entreprenadmodell

 • En motpart för brf - tryggt och enkelt
 • Tidsbesparing
 • Aktiv del i den totala processen
 • Riskminimering
 • Samordnad upphandling - stora volymer ger bättre priser
 • HSB Norr är en stor byggande aktör - tyngd i förhandlingar med entreprenörer

Har din styrelse kompetensen och tiden att driva projekt?