Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

"Bostadsfrågan måste prioriteras"

25 mars 2024 Läget på bostadsmarknaden är kritiskt, enligt Linn Matic, samhällspolitisk chef på HSB Riksförbund. "Att alla ska få en bostad är HSBs absolut viktigaste fråga", säger hon.
Linn Matic

Bostadsbristen drabbar inte bara individer och familjer, utan får även stora konsekvenser för hela samhällsutvecklingen, ekonomin och arbetsmarknaden, enligt Linn Matic. Hur fler ska kunna komma in på bostadsmarknaden är HSBs viktigaste fråga.

– Att det blir lättare att få sin första bostad är avgörande inte bara för enskilda individer, utan för samhället, för då fungerar utbildning och arbetsmarknad och man kan få den trygghet som en bostad ger, menar Linn.

Enligt HSB och övriga jättar i Sveriges byggsektor behöver politikerna ta sitt ansvar och starta en kriskommission som prioriterar boendefrågan.

– Idag byggs inte ens en tredjedel av de bostäder som krävs, vilket leder till att bostadsbristen förvärras ytterligare. Och det är de unga vuxna som blir de stora förlorarna. Det behövs en bred överenskommelse om en långsiktig bostadspolitik. Väntar man blir situationen bara värre: trångboddheten ökar, fler får bo otryggt i andra hand, bostadsbedrägerierna ökar och fler måste ta dyra blankolån, säger Linn.

Rapport visar orimliga sparkrav

En ny rapport som analysföretaget Evidens har tagit fram på uppdrag av HSB visar att det krävs ett betydande sparkapital för att kunna köpa sin första bostad. En ung vuxen i Stockholm behöver spara omkring 5 000 kronor per månad i tio år för att kunna köpa bostad utan att boendeutgiften överstiger 35 procent av den disponibla inkomsten. I Umeå krävs ett sparande på 3 500 kronor per månad, i Linköping 1 500 och i Göteborg 4 300. Detta under förutsättning att bolånetaket är 85 procent.

Regeringen gav nyligen Finansinspektionen i uppdrag att analysera om bolånetaket ska höjas till 90 procent. Det ser HSB som ett steg i rätt riktning för att komma åt delar av problemen på bostadsmarknaden.

Om ett statligt startlån infördes skulle sparbehovet minska dramatiskt, till 800 kronor för den unga i Stockholm, 450 i Umeå, 400 i Linköping och 600 i Göteborg. Med ett högre belopp per månad kortas givetvis spartiden som krävs.

– Att införa ett startlån skulle göra stor skillnad för förstagångsköpare, enligt HSB. Utöver det måste amorteringskravet ses över eftersom det är ett lås på dörren till bostadsmarknaden. För en ung person är det jättestor skillnad om man har föräldrar som kan hjälpa till med kontantinsatsen eller inte. Så ska det inte vara, tycker vi på HSB, säger Linn Matic.

HSBs förslag till åtgärder på bostadsmarknaden

Införa startlån för förstagångsköpare
Om staten går in och garanterar 10 procent av lånet, så att man får låna upp till 95 procent som förstagångsköpare, skulle 400 000 förstagångsköpare välkomnas på marknaden.

Se över amorteringskravet
Dagens modell är stelbent och många med god ekonomi nekas bolån. En mer flexibel modell, där planen för amortering kan skräddarsys mellan bank och låntagare, skulle underlätta för fler.

Stärk bostadsbidraget
Bidraget har urholkats under lång tid.

Förenkla planering och bygglov
Kommunerna måste se till att det finns detaljplaner så att man kan bygga bostäder, korta processerna för planering och bygglov, samt öka utbudet av tillgänglig mark.

Slopa nya regler för andrahandsuthyrning
En statlig utredning ska komma med förslag som ska öka andrahandsuthyrningen av bostadsrätter. Det riskerar att leda till mer otrygghet för både hyresgästen och bostadsrättsföreningarna.

Öka statens stöd till bosparande
Inför ett avdragsgillt bosparande. Då skulle fler ha möjlighet att spara ihop till kontantinsatsen.

Se över statens ansvar för byggandet
Ta fram en långsiktig, bred överenskommelse om bostadspolitiken där såväl finansieringsvillkor som planeringsprocess ingår.

Bospara till första egna bostaden

Upptäck HSB Bospar – ett smart sätt att spara till och köpa bostad där du också får förtur till HSBs hyresrätter och nybyggda bostadsrätter i hela Sverige.