HSB Malmö: Klimatneutralt byggande och förvaltning före 2030

Kan Malmö lyckas uppnå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor inom en tioårsperiod? Ja, det är målet för aktörerna i Lokal Färdplan Malmö, LFM30, som HSB Malmö är en del av.

Byggindustrin är en stor energi- och materialslukande sektor. Det är bakgrunden till skapandet av LFM30 och det övergripande målet till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp.

– Tidplanen är mycket ambitiös och först tänkte vi ”hur ska vi klara det”? Men en snabb omställning är nödvändig för att klara klimatutmaningen och HSB vill vara med och driva detta framåt. Vi vill bidra och vara en av dem som leder utvecklingen. Därför är det helt rätt beslut att vara med i LFM30, säger Maria Qvillberg, utvecklingsansvarig kvalitet och hållbarhet, HSB Projektpartner.

När LFM30 presenterades hade HSB redan skrivit på en nationell färdplan för en fossilfri byggsektor. 2021 fattades nya mer ambitiösa klimatmål som innebär att HSB ska ha netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan och vara anpassat till det förändrade klimatet till 2040.

– Vi ser Malmö som ett pilotprojekt i detta. Här kan vi ta nya, kanske ibland obekväma, beslut och dra lärdomar som vi sedan kan skala upp på riksnivå, säger Maria Qvillberg.

I Malmö planeras flera omfattande byggprojekt de kommande åren och aktörerna ska tillsammans ta fram olika strategier och lösningar för klimatneutralt byggande. Genom att skriva på den lokala färdplanen har flera byggherrar också lovat att starta minst ett klimatneutralt projekt före 2025. Klimatneutralt innebär att projektet i sin helhet inte bidrar till klimatförändringar. 

– Vi håller på att ta fram koncepthus, ett i trä och ett i betong, med fokus på klimatneutralt byggande. Vad gäller övrig produktion implementerar vi redan nu CO2-förbättringar, berättar Marcus Altengård, projektledare för HSB Malmös nyproduktion.

wec360_1 (2).jpgPå bilden: kommande bostadsprojektet brf Sockerpärlan i Hököpinge.

Återbrukat tegel kommer bland annat att användas när HSB Malmö nu bygger hyresrätter i Trelleborg. I Hököpinge brukspark återanvänds gammal gatsten för att anlägga ett gemensamt lekområde och tegel från det tidigare sockerbruket används för konstnärlig utsmyckning.

– I våra kommande bostadsrättsprojekt brf Kalk i Limhamn, brf Sockerpärlan i Hököpinge och Bocken 6 i Trelleborg använder vi klimatförbättrad betong och där kommer vi även att sätta upp solceller och laddstolpar, säger Marcus Altengård.

Kollegan Jörgen Åkesson, projektledare på HSB, som arbetar med det befintliga beståndet, fyller i att det finns ett tydligt hållbarhetsfokus i alla delar av HSBs förvaltning.

Även renoveringar, ombyggnationer och fastighetsskötsel ska bli klimatneutrala. Att byta ut gammal belysning till LED-lampor är del i det. Återbrukslägenheterna en annan. Det är lägenheter som har renoverats varsamt och istället för att riva ut fina gamla parkettgolv har golven slipats, och gamla platsbyggda kök har fått vara kvar medan nya vitvaror har installerats.

– Men det finns förstås utmaningar. Det är svårt att hitta och beställa tio, femton gamla wc-stolar i gott skick som går att återbruka, till exempel. Allt går inte riktigt att lösa än, säger han. Transporter är en annan del som HSB Malmö tittar på. För att få till en hållbar förvaltning är det viktigt att alla, anställda såväl som externa entreprenörer, är med på noterna. Istället för elbilar kanske el- och lådcyklar kan fungera för vissa transporter, menar Maria Nilsson, hållbarhetschef på HSB Malmö.

Fakta om LFM30 – lokal färdplan Malmö 2030

Ett femtiotal aktörer är anslutna till LFM30. Samtliga ska redovisa sin förflyttning och sina resultat årligen. Under 2021 låg fokus på byggnader och nyproduktion. Under 2022 kompletterar man med anläggning och renovering av befintliga byggnader.