Lekplatser

Föreningen har fem lekplatser i olika storlekar; tre på Blåeldsvägen, en vid bollplanen och en på Tranbärsvägen. Vid samtliga finns det sandlåda, bord med bänkar och soptunna.
Sommartid kan det vara trevligt att rulla fram grillen och grilla i gemenskap med grannarna.

På föreningens två årliga städdagar städas och rensas det i sandlådorna. Vid behov fylls sanden på eller byts ut.

Lekplatserna besiktigas en gång om året av föreningen. Är det trots det något som gått sönder och/eller kan vara till skada så ska detta felanmälas till vicevärden.