Inre fonden

Varje månad...

...avsätts pengar från din föreningsavgift till den inre fonden. Hur mycket som avsätts finns beskrivet i den ekonomiska planen.
Det finns en inre fond knuten till varje lägenhet och det är pengar man kan använda för renovering och underhåll av lägenhetens insida.  Ett slags öronmärkt sparande, bundet till lägenheten, helt enkelt.
Stadgehänvisning: §27 Fonder

Vill du veta aktuellt saldo för inre fonden. Logga in på din HSB´s Mina Sidor eller besök vicevärdsexpeditionen. Saldot står också på föreningsavgiftsavierna som kommer kvartalsvis.

Det är vicevärden som attesterar utbetalningen mot uppvisande av kvitton och/eller fakturor.

Om du vill kan du själv skriva ut och fylla i blanketten "Uttag Fond".