Förtroendevalda och övriga uppdrag

Styrelsens ordinarie ledamöter


Tommy Kindstedt

Ordförande
Tranbärsvägen 4A

Simon Wahlstedt

Sekreterare
Tranbärsvägen 24A

Malin Persson

Vice ordförande
Blåeldsvägen 42A


Tobias Lindberg

Bigarråvägen 34
tobli75@gmail.com

 Jan Basilius

Vice Sekreterare
Tranbärsvägen 29A

Peter Andersson


Tranbärsvägen 9B


Mats Nyqvist

HSB-ledamot
(se dokument längst ned för beskrivning)

   

 

Styrelsens suppleanter


Pontus Andersson

 
Blåeldsvägen 12B

Ronny Gustavsson


Blåeldsvägen 36B

Lars-Inge Molinder


Tranbärsvägen 22A

 

Av föreningen valda revisorer

Per Johansson

Föreningsvald Revisor
Blåeldsvägen 62A

Egon Flink

Revisorsuppleant
Blåeldsvägen 46B

 

Valberedning

Åke Karlsson

Sammankallande
Tranbärsvägen 1A

Mats Ekehall

Blåeldsvägen 78A

Aron Lindell

Tranbärsvägen 19

 

 

Vicevärd

Åke Karlsson


Tranbärsvägen 1A

 

Övriga funktioner

Norrbergabladet


Simon Wahlstedt

Hemsidan


Simon Wahlstedt

Ombud till HSB
Östergötland Fullmäktige

Ordinarie - Tommy Kindstedt
Ersättare - Malin Persson

Firmatecknare

Malin Persson
Simon Wahlstedt
Åke Karlsson
Tommy Kindstedt

   

 

Vill du ställa en skriftlig fråga till styrelsen kan du lämna den i ett kuvert i något av föreningens båda postfack. Märk kuvertet "skrivelse till styrelsen". Du får då ett skriftligt svar tillbaka av styrelsen.

Är du intresserad eller bara har frågor om hur det fungerar?
Ta gärna kontakt med någon av de förtroendevalda!
På HSB:s hemsida finns mycket information, både för dig som boende och som förtroendevald.

Då vi i HSB Brf Norrberga eftersträvar en jämn könsfördelning ser vi gärna att fler kvinnor visar intresse för förtroendeuppdragen.