Fastighetsskötsel

FF Fastighetsservice
FF Fastighetsservice är det företag som sköter vår förenings underhåll av fastigheter. De kan även anlitas privat av de boende.


Snöskottning
Områdets gångvägar och garageinfarter skottas av Green Landscaping. I vårt avtal finns reglerat när och hur ofta de ska skotta i området. Dock handskottar inte Green utan vi får hjäpas åt att göra detta utanför soprum, återvinningsrum och övriga förråd. Detsamma gäller P-platserna, eftersom det oftast står bilar där då Green kommer med sina maskiner. Även trottoaren på Stenåldersgatan mellan Grannskapshuset och första villan samt en på Bronsåldersgatan får vi hjälpas åt med. Har du synpunkter på snöskottningen kontakta i första hand vicevärden.