Gemensamma lokaler

Gymnastiksal och Restaurang Lottlyckan

I Grannskapshuset finns en gymnastiksal med tillhörande bastu som medlemmarna i föreningen har möjlighet att utnyttja kostnadsfritt. Medlemmarna turas om veckovis att vara så kallade värdfamiljer. Bokningslista samt turlista över värdfamiljer finns i Grannskapshuset.
I Grannskapshuset finns även möjlighet att hyra restaurang Lottlyckan för privat bruk. Nyckel hämtas hos värdfamiljen som också tar emot betalning.

För mer information se Grannskapsrådets Bokningsregler samt information till värdfamiljer.