Garage

Till varje lägenhet hör ett garage.

Det inte tillåtet att använda motorvärmare i garagen på grund av att säkringarna inte håller för detta.

Det finns ett antal parkeringsrutor inom området som våra besökare kan använda.

Laddboxar

En kort sammanfattning av hur man går till väga finns, dels i form av nyhetsbrev, se här, samt information från Vattenfall, se här.

OBS Länken för att beställa laddkort finns här: Beställ laddkort och laddbricka | Vattenfall InCharge

Kostnaden för uppladdning är nu satt till 1,50 kr/kWh (inklusive moms) fr o m 1 november 2023.

Om fjärrkontrollen till garageporten krånglar, se här

Om du behöver använda nödöppnaren till garageportarna se här: