Förtroendevalda

Styrelsen

Styrelsen
Ordförande Dennis Örnborg 
Vice ordf. Kristina Edström 
Sekreterare Berit Karlsson 
Ledamot Dennis Oké
Ledamot HSB Rita Henriksen

Suppleant Mikael Hagman 
Suppleant Mats Littecke
Suppleant Margareta Engelbrekt

Revisorer
Björn Karlsson
Suppleant Åke Hansson
Revisor, utsedd av HSB Riksförbund

Fullmäktige ombud i HSB Östra
Dennis Örnborg
Kristina Edström

Valberedningen
Elisabeth Rydberg, sammankallande
Inga-Britt Jernqvist
Ingvar Nilsson