Engelholm

I nordöstra hörnet av Grymyr i Sankt Johannes församling, söder om järnvägen mot Örebro, allmänt kallad Gurklisten, låg ett mindre jordbruk kallat Engelholm. Omkring 1890 delades detta småbruk upp i 7 tomter så kallade stadsägor och sedan ladugårdshusen tagits bort bebyggdes de med hus typ ”egna hem”. Åkerjorden som tillhörde Engelholm fördes över till Handelsträdgården Fredriksberg där det odlades Mahonia, idag där nuvarande Ektorps Centrum ligger.

Samhället Engelholm låg på andra sidan nuvarande Ektorpsgatan ungefär vid kolonilotterna.
På kartbilden kan vi se det planerade bygget av Albrektsvägen samt bostadsområdet Såpkullen.

Mer information om Engelholm finns att läsa i ”En historisk berättelse om Grymyr” utgiven av föreningen Grymyrs vänner 2008. (finns att låna på exp)

Kristina Edström

Idyllen Engelholm försvinner. Artikel i NT-ÖD 3 jan 1967