Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

”Ett statligt register löser inte problemen med kriminalitet i bostadsrättsföreningar”

01 juli 2022

En utredning föreslår idag att ett statligt offentligt register för bostadsrätter ska införas i Lantmäteriets regi. Tyvärr förhindrar inte ett register att en bostadsrättsförening används för brottsliga syften. Utredningens direktiv borde ha sett annorlunda ut, menar HSB.

– I debatten framförs ibland att ett bostadsrättsregister skulle vara en lösning på den brottslighet som vi tyvärr har sett ett par exempel på de senaste åren, där aktörer har använt bostadsrättsföreningen som ett verktyg i brottsliga syften. Det är givetvis viktigt att det är ordning och reda på bostadsrättsmarknaden, men ett statligt register kommer inte kunna förhindra den här typen av kriminalitet, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB. 

Utredningen tillsattes utifrån ett konsumentskyddsperspektiv och har haft i uppdrag att lämna förslag på hur ett offentligt register för bostadsrätter bör utformas. Dåvarande bostadsminister Per Bolund motiverade utredningen med att “Vi måste skydda bostadsrättsköparna bättre i livets största affär”. Förslaget är att införa ett statligt offentligt register, i Lantmäteriets regi, som ska omfatta alla bostadsrättslägenheter, såväl pantsatta som inte pantsatta. Registret föreslås innehålla en rad uppgifter om bostadsrätten, bostadsrättsföreningar samt bostadsrättshavarna.

Möjligheten för bostadsrättsföreningen att ta ut en pantsättningsavgift tas bort, och istället ska regeringen eller den myndighet den utser besluta om avgift för registret. Det kan innebära högre avgifter än idag för bostadsrättsköparna. Prövningen av medlemskapet föreslås ligga kvar hos bostadsrättsföreningen.

HSB välkomnar att det blir mer ordning och reda och en mer modern hantering av panterna, men hade gärna sett att utredningen fått andra direktiv.

– Det hade varit önskvärt med en djupare analys av problembilden innan utredningen tillsattes, för att kunna ge de direktiv som bäst fångar det man vill uppnå. Att bygga upp ett statligt register med detaljerade uppgifter om bostadsrättslägenheter, bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare är en stor apparat. Det kan bli dyrt och administrativt krångligt och nyttan behöver motiveras tydligt. Vi föreslog tillsammans med övriga bostadsorganisationer en moderniserad lösning för panthantering som vi anser hade varit att föredra framför ett statligt register, säger Johan Nyhus.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

bostadsfrågor
Bostadspolitik