Vår organisation

HSB är Sveriges största bostadskooperation som ägs av medlemmarna. Tillsammans med 24 HSB-föreningar, fler än 4 100 bostadsrättsföreningar och cirka 677 000 medlemmar utgör vi en stark kraft för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

HÅR21_Organisation_673x500px_schema.jpg

Klicka på bilden för större format.

Medlemmar

HSB ägs av cirka 677 000 medlemmar och vår vinst återinvesteras enligt deras intresse. Det innebär att våra medlemmar har stor möjlighet att påverka sin egen boendesituation och samtidigt är med och påverkar andras boendesituation positivt. Tillsammans driver vi Sverige mot nytänkande och hållbara boenden. I HSB-medlemskapet ingår förtur till bostäder genom HSBs bosparande*, kostnadsfri juridisk rådgivning och andra erbjudanden.

HSB karta över medlemmar 2023

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningarna i HSB är medlemmar i den regionala HSB-föreningen. Medlemskapet ger tillgång till HSBs omfattande utbud av förmåner och tjänster och tillgång till det stöd som krävs för att de förtroendevalda i bostadsrättsföreningen ska kunna hantera sitt styrelseuppdrag väl. Fler än 4 100 bostadsrättsföreningar har valt tryggheten som det innebär att vara brf-medlem i HSB. Bostadsrättsföreningarna och deras medlemmar utgör beslutande organ i HSB-föreningen. 

Regionala HSB-föreningar

Det finns 24 HSB-föreningar i Sverige. De är fristående föreningar som samverkar i organisationens kooperativa federation. HSB-föreningen arbetar med allt från bostadsutveckling och fastighetsförvaltning, till utbildning och löpande rådgivning till HSB-föreningens medlemmar. HSB-föreningarna är ryggraden i verksamheten och dess representanter utgör beslutande organ i HSB Riksförbund. 

HSB har lokal närvaro med 106 kontor över hela landet – detta för att komma så nära våra medlemmar och föreningar som möjligt.

Nationell koncern

HSB Riksförbund är moderföreningen i HSBs nationella koncern som tillsammans med dotterbolagen drivs av att skapa värde för HSBs medlemmar. Utöver ägarstyrning av den nationella koncernen och de tre dotterbolagen, omfattar riksförbundets verksamhet att utveckla HSBs gemensamma varumärke, stärka HSBs roll i samhället samt säkerställa effektivitet och hållbar tillväxt inom HSB. Dotterbolagen består av HSB Affärsstöd som samordnar och utvecklar vår IT-förmåga, HSB Finansstöd som utvecklar finansiella tjänster samt förvaltar bosparandet och HSB ProjektPartner som bygger nya bostäder tillsammans med HSB-föreningarna runt om i Sverige*.

* I Stockholms- och Gotlands län ansvarar HSB Bostad för nyproduktion av bostäder.

Symbol 674 000 medlemmar
Symbol 120 000 bosparare
25 föreningar
Symbol 4100 bostadsrättsföreningar