Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fler kvinnor på toppositioner i HSB

08 mars 2023

Var fjärde vd inom HSB är kvinna och hela 40% av styrelseordföranden är kvinnor. HSBs siffror är betydligt högre än hos börsnoterade bolag.

- En arbetsgivare som vill attrahera de skarpaste medarbetarna måste också prioritera jämställdheten. Min övertygelse är att HSB står starkare tack vare att vi har en mer jämställd ledning och att kvinnor får en möjlighet att leda hos oss, säger Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund.

HSB har en stor andel kvinnor på ledande positioner. 40 procent av styrelseordförandena är kvinnor, vilket är en ökning med 5 procent från föregående år och att jämföra med 9 procent i börsbolagen. Motsvarande siffror på vd-nivå är 24 procent i HSB jämfört med 13 procent kvinnliga vd:ar i börsbolagen. Där har HSB ökat med en procentenhet samtidigt som börsbolagen backat med lika mycket, enligt Andra AP-fondens Kvinnoindex.

- Målet är att spegla samhällets sammansättning, vi kan klappa oss själva på axeln för att vi kommit en bit på vägen men det är fortfarande mycket arbete som kvarstår. Vi ska vara stolta över vad vi åstadkommit hittills men ödmjuka inför vad uppgiften kräver framåt, säger Pernilla Bonde.

Andel kvinnliga vd:ar i HSB

Andel kvinnliga vd:ar i börsbolag

24 %

12%

Andel kvinnliga styrelseordföranden i HSB

Andel kvinnliga styrelseordföranden i börsbolag

40 %

8 %

Andel kvinnor i HSBs styrelser

Andel kvinnor i börsbolagens styrelser

43 %

35 %

Andel kvinnor i HSBs ledningsgrupper

Andel kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper

46 %

27 %


Källa: Andra AP-fondens kvinnoindex.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 677 000 medlemmar
  • ca 4 100 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.