Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ny förbundsstyrelse vald på HSB Riksförbunds stämma

24 maj 2023

En ny styrelse är vald efter att stämman beslutat att gå på valberedningens förslag. Ledamöterna i förbundsstyrelsen för HSB Riksförbund redovisas nedan:

HSB Riksförbund

 • Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg, omval
 • Christer Berglund, vd HSB Södra Norrland, omval
 • Michael Carlsson, vd HSB Malmö, omval
 • Torbjörn Friberg, vd HSB Nordvästra Götaland, omval
 • Jenny Hjalmarson, ordförande HSB Stockholm, omval
 • Mariethe Larsson, ordförande HSB Östergötland, omval
 • Sebastian Lindroth, ordförande HSB Sydost, omval
 • Leif Ringqvist, ordförande HSB Mälardalen, omval
 • Elin Rydberg, ordförande HSB Göta, omval
 • Erik Zetterlund, ordförande HSB Södermanland, omval
 • Jessika Lundgren, vd HSB Värmland, nyval
 • Eva Nordström, vd HSB Stockholm, nyval
 • Johan Nyhus, Ordförande HSB Riksförbund, vald till 2025

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

 • ca 677 000 medlemmar
 • ca 4 100 bostadsrättsföreningar
 • ca 35 000 förtroendevalda
 • 24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.