Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Plan för samgående mellan HSB Malmö och HSB Göteborg

14 juni 2023

Den 13 juni antog styrelserna för HSB Malmö och HSB Göteborg en plan att genomföra en fusion mellan de båda kooperativa föreningarna. Syftet är att tillsammans kunna växa och bli ännu starkare och i och med det kunna erbjuda en större medlemsnytta. Fusionen planeras att vara klar den 1 januari 2026.

Under 2022 har HSB Malmö och HSB Göteborg tillsammans utrett förutsättningarna för en fördjupad samverkan och en framtida fusion. Detta presenterades första gången på HSB Riksförbunds föreningsstämma i Stockholm den 23 maj. Planen går i linje med det tidigare arbete som HSB Riksförbund har tagit fram kring framtidens optimala föreningsstruktur, där målet är en utveckling mot färre och större HSB-föreningar.

– Det känns fantastiskt att vi nu kan skriva HSB-historia och inleda denna spännande resa där vi går samman. Styrelse och ledning i båda föreningarna är överens om att vi behöver växa tillsammans för att klara av att leverera framtidens hållbara bostäder och öka medlemsvärdet till HSB medlemmar, säger Kent Andersson, ordförande HSB Malmö och Lena Carlberg, ordförande HSB Göteborg i ett gemensamt uttalade.

– Det handlar om att framtidssäkra vår verksamhet i en tid då vår bransch står inför stora förändringar. Med en större och starkare organisation blir vi bättre rustade för att möta en ökad konkurrens och klara nödvändiga framtida investeringar, säger Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg och Michael Carlsson, vd HSB Malmö i en gemensam kommentar till beslutet.

  Efter den planerade sammanslagningen blir föreningen en av de största HSB-föreningarna i landet och får en mer ändamålsenlig och effektiv organisation med 130 000 medlemmar av totala medlemskrets på 675 000 medlemmar.

  Samgåendet innebär även goda möjligheter att öka utvecklingstakten kring framtida tjänster med bättre förutsättningar för bostadsutveckling, nya förvaltningstjänster, digital och hållbar omställning samt värdeutvecklande rådgivning till bostadsrättsföreningar.

  Sammanslagningen kommer även att innebära effektivisering, främst genom att stabs- och ledningsfunktioner slås samman. Var föreningens huvudkontor och styrelsens säte kommer att placeras är ännu inte fastställt. Förutom en större nyproduktionsverksamhet kommer den nya föreningen att förvalta fler än 650 bostadsrättsföreningar och inneha ett fastighetsbestånd med drygt 4 000 hyreslägenheter.

  Det slutgiltiga beslutet om sammanslagningen sker på föreningarnas respektive stämmor.

  För mer information om HSB Malmö:
  hsb.se

  HSB Malmö är en ekonomisk förening som ägs av 53 000 medlemmar – enskilda personer och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder medlemskap, hyreslägenheter och nyproducerade bostadsrätter samt förvaltningstjänster. Våra medlemmar har bland annat möjlighet att bospara samt ta del av utbildningar och löpande rådgivning. Vår verksamhet finns i Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

  Taggar

  medlemskapet
  organisation