Information 2020 Våren

27 mars 2020 Föreningsstämma, årsredovisning och underhållsåtgärder mm.
  • Föreningsstämma hålls den 19/5 kl 18, kallelse kommer enligt stadgar. 
  • Årsredovisning 2019 ligger under ekonomi. (underskriven styrelsen, revisorer ska skriva på också)
  • Hissrenovering till trapphus 17 C beställd.
  • Puls utför filmning i fastigheten.
  • Trädgårdsmöbler  är oljade och på väg ut.
  • Ekonomi  är god och enligt plan. 
  • Underhållsåtgärder går enligt UH-plan och vad som tidigare meddelats. 
  • Comhem avslutar analog TV per 8 september. 
  • HLR-utbildning inställt tills vidare.  Videoutbildningar finns under tiden om hjärtstartare.

/Styrelsen