Information våren/sommaren 2023

04 maj 2023
  • Stämma 16 maj på Västergatan
  • Ekonomi är fortsatt god även om vi ser ränte- och kostnadshöjningar
  • Extra amortering om 2 MSEK i januari.
  • Uppdatering av underhållsplan via HSB i januari och besiktning av fastigheten
  • Utslitna  gångjärn bytta i samtliga entréer

  • Microtech mattor används numera undervinterhalvåret för bättre smutsuppsamling

  • Uppdatering av VVS-ritningar via konsult. 

  • I övrigt arbete enligt underhållsplan och det som meddelats tidigare
  • Konsultkoll av byggnad map sättningar. 

  • Filmning av bottenavlopp under hus 7.