Information hösten 2021

23 november 2021

 

 • Ekonomin fortsatt god och hög likviditet tillsammans med amortering och långsiktigt underhåll
 • Oförändrad avgift 2022. Vi ser vissa prishöjningar, t ex på fjärrvärmen. Nästa punkt är därför mycket väsentlig map badrum och stammar för enkel installationsteknik. 
 • Fastighetens underhåll och föreningens ekonomi är långsiktigt beroende av effektiv drift och skötsel av olika stammar, dvs instruktioner ska följas vid t ex badrums-  och köksrenoveringar. 
 • OVK- utfört. Ca 20 motorsatser kommer att bytas och ett par lägenheter har övriga åtgärder runt spiskåpan.  Anders-VFS kontaktar Er. Ventilation är ett av våra viktigaste system för Er hälsa och fukttransport från badrum.  Nya filter finns att hämta i hus 15. Byte/rengöring av filter kan bli bättre. Kanalrensning utfört i hela fastigheten. 
 • Badrum har renoverats med fördelarskåp via Lunds VS. Vi återkommer med instruktioner då ett par badrum till har renoverats. Informationen om stammar från augusti bifogas, då den är väsentlig. 
 • Passage system är under uppgradering. På  mjukvaran till passagen ligger vi väl framme på. Portkodsläsare- och telefoner tillsammans med övrig hårdvara  är i behov av byte.
 • Grind i cykelgattet ska kunna användas nu.
 • Testa brandvarnare och se till att Ni har brandfilt. Vi återkommer med mer brandskydd. 
 • Trädgård-utemiljö. Arbete sker mot översvämning, råttor och till följd av detta även viss föryngring och förnyelse av växtlighet. 
 •  Trappstädning utförs av nytt bolag. Tant Klorofyll. 
 • Glögg: Söndag 14 december, kl 16 i Samlingslokalen. Mer information kommer.