Information hösten/vintern 2023/24

22 oktober 2023 Avgiften höjs med fyra (4 %) procent per 240101. Anledningen är höjd ränta på lån som förfaller under 2024 och kostnadsökningar.  Vi kommer även att ha lån som förfaller under 2025. Vi ser även allmänna kostnadsökningar. Årsredovisningen har information.
 • Avgiften höjs med fyra (4 %) procent per 240101. Anledningen är höjd ränta på lån som förfaller under 2024 och kostnadsökningar.  Vi kommer även att ha lån som förfaller under 2025. Vi ser även allmänna kostnadsökningar. Årsredovisningen har information.

 • Föreningens lån ligger på ca 31 MSEK och underhållsplan på 60 år är på ca 150 MSEK, dvs 5 gånger så stora som lånen. Det är därför viktigt att följa de instruktioner som ges (badrum) och stadgarnas regler om fackmannamässigt. Bostadsrättslagen ändrades igen 2023 för att betona installationer och anslutningar. Det ger en bättre livslängd ,  kvalitet och stordrift. 

 •  Rebecca har kallat till utbildning i brandskydd via Anticimex i samlingslokalen. Gå på den!
 • Anticimex har även utfört brandinspektion i området. Det var i sin ordning.
 • Föreningens brandskydd förstärks också via brandvarnare i garage, bland annat via Anticimex och fastighetsnät.
 • Fastighetsnätet byggs ut från Telenors switch (det som ger Er bredbandet) med början i garaget.
 • Fasader(spruckna tegelstenar och murbruk)  har lagats på hus 7, 13 och 15. 
 • Toalett i tvättstuga mellan hus 7 och 9 kommer att renoveras.
 • Magnetfilter sätts på fjärrvärmen så energibäraren (vattnet) fungerar bättre. (Avstängt varmvatten 26/10 från kl 8).
 • Takpanna ska bytas på sophus 9 och plåt sätts upp på norra gavel hus 11. Detta efter stormen Babet.
 • Badrum. Instruktioner kommer för badrumsrenoveringar inom kort. Efter badrumsbesiktningar i andra fastigheter har det visat sig att de nyrenoverade badrummen ibland är sämre än de ursprungliga badrummen på väsentliga delar (golvbrunn, VVS och täktskikt). Vi hade lite samma erfarenhet efter en statuskoll som gjordes på Billegården för ca 10 år sedan. Ni lär få badrum som varar längre och fungerar bättre map städning och förändrad livssituation (många bor 30-40 år på vårt område). Det är rätt enkla åtgärder som vi redan märkt ordentligt resultat med dedikerat VVS-arbete. Ni hanterar även varmvattenröret som går genom vissa lägenheter. (Nämns även i “Säker Vatten” att hålla koll på). Vi har även haft Sweco inne och talat med försäkringsbranschen map vattenskador/stammar.

 • Renhållning:  Varje person lägger ca 175 kg i soprummen plus 100 kg i containern. I grova drag ger det 55 ton som ska iväg från området och 100 kubikmeter bara i containern. Siffrorna talar sitt eget språk att regler måste följas för att det ska fungera. Dvs vik ihop, lägg i kärl  och kolla att golvet är helt rent när Ni lämnar soprummen. Ni har fått mail om detta.  Inga avfallspåsar som mellanlagras på uteplatser.
 • Fackmannnamässighet -en hel del trams. Vi har en påbackad lyktstolpe utanför tvättstugan vid hus 9 som inte anmälts av den som gjorde det. Hängrännan på sophuset körs på rätt ofta. Detta ingår i körkortsutbildning och varenda bil har idag sensorer som larmar.  Det finns ytterligare mer eller mindre absurda exempel. 
  Tänk på att använda fackmässiga tjänstebolag och inte bara det som framstår som billigast. Detta drar kostnader och tid för alla.