Information från styrelsen vinter-vår 2019

25 mars 2019 Motioner till föreningsstämma 2019 samt kort information för vintern-våren 2019

 

 

Årets föreningsstämma för vår förening kommer anordnas under maj månad. Kallelse med exakt datum, tid och plats kommer distribueras i sinom tid.

 

Motioner, ärenden som önskas behandlas vid stämman, behöver vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 14 april. Motionerna skickas via e-mail till: styrelsen@billegarden.seeller lämnas i brevlådan på expeditionen i hus 15. 

 

Underhåll och ekonomi:

·     Hus 15 lägenheten är klar och samlingslokalen följer nu

·     Markarbeten runt hus 15 startas så småningom också tillsammans med en del övriga  trädgårdsarbete

·     Energideklaration är utförd och klar  för Billegården

·     Taknocksband bytes på samtliga hus efter hus 15

·     Underhållsmålning utförd i trapphusen enligt färgschema

·     Containerområdet har påbörjats med containern

·     Led-armatur i cykelhus har installerats

·     Balk i garageuppfart kommer att avrundas för att underlätta uppkörning utav bil utan skador

·     Underhållet följer underhållsplanen

·     Årsredovisning lämnas inom kort. Ekonomi och kassaflöde är fortsatt bra.