På gång i föreningen

Planerade åtgärder/underhåll år 2021

  • Installation LED-belysning portar och trapphus (januari 2021)
  • Uppgradering av bredband till 1000 Mbit/s (mars–september 2021)
  • Systematiskt brandskyddsarbete inkl. provning rökluckor
  • Byte av yttre fönsterbågar + drevning
  • Den årliga servicen på tvättutrustningen
  • Upphandling Stambyte/-stamrenovering
  • Info om Gemensam el
  • Info Bergvärme 

 

Kommande större åtgärder (har redovisats i årsberättelsen sedan 2008)

Enligt underhållsplanen är byte av avloppsstammar samt ledningar för varm- och kallvatten inplanerat att utföras under perioden 2021–2023.