På gång i föreningen

I år kommer det hända mycket i föreningen. Styrelsen har beslutat om en rad förbättringsåtgärder och redan i januari startar det första arbetet. Därefter avlöser de varandra för att slutligen leda fram till årets final, starten för stambytet. Information om det senare kommer fortlöpande att publiceras och kommuniceras, så håll utkik på föreningens hemsida och i Kämpen.


Planerade åtgärder/underhåll 2024

  • Fasadrenovering (jan - april) ✓
  • Dränering runt hus 15,19, 23 (prel. startdatum i augusti)
  • Upphandling stambyte/-stamrenovering ✓
  • Stambyte/-stamrenovering
  • Byte av yttre fönsterbågar + drevning

 

Årligt återkommande åtgärder/underhåll

  • Systematiskt brandskyddsarbete inkl. provning rökluckor
  • Årlig service på tvättutrustning 

 (Kommande större åtgärder är redovisade i årsberättelsen sedan 2008.)