På gång i föreningen

Planerade åtgärder/underhåll 

  • Systematiskt brandskyddsarbete inkl. provning rökluckor
  • Byte av yttre fönsterbågar + drevning
  • Den årliga servicen på tvättutrustningen
  • Upphandling Stambyte/-stamrenovering
  •  

Kommande större åtgärder (har redovisats i årsberättelsen sedan 2008)

Enligt underhållsplanen är byte av avloppsstammar samt ledningar för varm- och kallvatten inplanerat att utföras under perioden 2021–2023.