Styrelsen 2022/2023

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen ansvarar bland annat för ekonomi, medlemskap, fastighetsunderhåll och ordningsfrågor.

Är du själv intresserad av att arbeta aktivt för föreningen kan du höra av dig till någon i valberedningen eller skicka ett mejl till valberedningen@brf-linero.se.

Styrelseledamöterna utses vid årsstämman som äger rum en gång om året. Förutom styrelsen har föreningen även en revisor och en valberedning, de hittar du sist i listan.

Den vid stämman den 15 juni valda styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Styrelsen:

Ordförande Peter Schultz

Kämpagränden 19 A

Telefon: 0709 10 50 52

vice ordförande

Maja Zuza
Kämpagränden 11 C
Telefon: --//--

Sekreterare

Lars Graffemark
Kämpagränden 11 A
Telefon: 073 614 63 44

Ledamot
Ludvig Stigsson
Kämpagränden 9 C
Telefon: 070-395 70 30

Ledamot
Afsheed Zarrizi
Kämpagränden 19 D
Telefon: 076-24 60 386

Ledamot

Olof Hettinger

Kämpagränden 19 B

0708 38 25 98

Ledamot

Jörgen Magnusson

HSB:s representant i styrelsen


Styrelsesuppleanter:
Jimmy Carlsson

Kämpagränden 9 C

073  518 44 89

 


Kämpenredaktion:
Lars Graffemark
Peter Schultz

Webbredaktion:

Lars Graffemark

 

 

 

 


Valberedning:

E-post: valberedningen@brf-linero.se

Sammankallande
Ingemar Svensson
Telefon: 072-963 79 13

Ledamot
Anders Holmberg
Telefon: 070-521 97 79

Ledamot
Pia Blomqvist Hansson
Telefon: 073-067 43 37


Revisorer:

Revisor 
Krister Engman
Telefon: 070-529 21 74 kontorstid

Revisorssuppleant
Linda Andersson

Kämpagränden 9 A

073 851 50 71