Styrelsen 2023/2024

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den består av sex ordinarie ledamöter Suppleantplatserna är vakanta. Styrelsen ansvarar bland annat för ekonomi, medlemskap, fastighetsunderhåll och ordningsfrågor.

Är du själv intresserad av att arbeta aktivt för föreningen kan du höra av dig till någon i valberedningen eller skicka ett mejl till valberedningen@brf-linero.se.

Styrelseledamöterna utses vid årsstämman som äger rum en gång om året. Förutom styrelsen har föreningen även en revisor och en valberedning, de hittar du sist i listan.

Den vid stämman den 15 juni valda styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Styrelsen 2023/2024


Valberedning:

E-post: valberedningen@brf-linero.se