Boendeinformation

Till alla medlemmar i HSB Bostadsrättsföreningen Anna

TILLSAMMANS MED DINA GRANNAR ÄGER DU FÖRENINGEN

Att bo med bostadsrätt i HSB innebär mer än bara att bo i en lägenhet. Det betyder att du äger och förvaltar din bostad tillsammans med de andra medlemmarna i din bostadsrättsförening. Här ingår du i en gemenskap med både ansvar och rättigheter, där alla arbetar för samma mål - ett tryggt och bra boende. Du har med andra ord möjlighet att påverka ditt boende ur alla synvinklar - ekonomin, trivseln, miljön, framtiden.....

NÄR MAN BOR I BOSTADSRÄTT BETALAR MAN BARA VAD DET FAKTISKT KOSTAR

Bostadsrättsföreningen drivs enligt självkostnadsprincipen. Medlemmarnas månadsavgifter ska täcka utgifterna för räntor och amorteringar på föreningens lån samt driftskostnaderna och planerat framtida underhåll. Styrelsen har ett särskilt ansvar för den ekonomiska förvaltningen. Resultatet redovisas vid föreningens årsstämma. Då är du med och bestämmer om styrelsen ska sitta kvar eller om ni ska välja en annan.

Du kan själv hjälpa till att hålla kostnaderna nere, genom att spara på värme, vatten och elförbrukning. Fel på värme- och ventilationssystem, droppande kranar och kinkande spolmekanismer ska genast åtgärdas eller anmälas. Sparidéer är välkomna.

Underhåll av vår fina utemiljö, mark och trädgård sköter vi själva. Exempel på detta är gräsklippning, rensning av rabatter, och häckklippning. Detta behöver vi göra både löpande och vid gemensamma städdagar vår och höst. Det är allas ansvar att bidra med sin del.

Brf Anna har skötselavtal för hissar, ventilationsinstallationen och trappstädning. Vissa underhållsarbeten köps på entreprenad.

DU BESTÄMMER

Du bestämmer om och när det är dags att tapetsera, måla eller göra andra förbättringar i lägenheten. Vill du göra större förändringar i våningen – t.ex. flytta väggar – måste du emellertid ha tillstånd från föreningens styrelse innan du sätter igång. Du får inte göra något med din lägenhet som kan påverka dina grannars lägenheter. Exempelvis behöver du rådgöra med styrelsen om du vill byta köksfläkt. En köksfläkt av annat slag än de som är godkända för föreningens ventilationssystem kan sätta ventilationssystemet ur funktion och matos kan komma ut i din grannes lägenhet.

I Brf Anna avsätts en del av månadsavgiften till en fond för underhåll av själva fastigheterna för att möta framtida reparationsbehov.

ATT ÄGA TILLSAMMANS KAN GÖRA LIVET TRYGGARE

För många är det en trygghet att känna sina grannar. Om eller när man behöver är det nära till hjälp. Tillsammans skapar man den bomiljö man vill ha.

Trivsel och ordning har alltid varit honnörsord i vår förening och det innebär att vi alla hjälps åt att hålla rent och snyggt. Den gemensam vår- och höststädning både håller kostnaderna nere och ger många grannkontakter.

VARJE MEDLEM HAR LIKA MYCKET ATT SÄGA TILL OM

En gång om året (april/maj) håller föreningen ordinarie föreningsstämma och väljer bl.a. styrelse och revisorer. Det är viktigt att alla medlemmar gör sin röst hörd. Ju mer du kan – och vill – engagera dig, desto större utbyte får du av din bostadsrätt. Medlemmar kan lämna in "motioner" dvs. förslag till årsstämman. Motionerna skall lämnas in skriftligt före mars månads utgång.

Har du intresse av arbete i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen. Kontakta valberedningen i god tid innan föreningsstämman. Det finns särskilda kurser för styrelsemedlemmar. Det gör arbetet både roligt och intressant.