Historia

Sankta Annas sjukhus (Hospitalet) var Nyköpings första lasarett som stod klart år 1799. En av byggnaderna uppfördes efter ritningar av Olof Tempelman (1745–1816) i ett klassicistiskt formspråk. Fasaden skyddades 1935 som statligt byggnadsminnesmärke. 1973 övertogs byggnaden av Nyköpings kommun. 1992 förklarades byggnaden som enskilt byggnadsminne.