Ekonomi och Stadgar

Bostadsrättsföreningens ekonomi är gemensam för hela föreningen. Kostnaden för drift, underhåll och kapital ska täckas av de intäkter som föreningen har. Det innebär att föreningens kostnader ska bäras av bostadsrättshavarna.

I stadgarna står utförligt hur vår förening ska skötas och vilka regler som gäller.

Nya stadgar 2023 har tagits fram och skall vid två tillfällen godkännas av medlemmarna. Första tillfället på Årsstämman 2023.05.15 har medlemmarna godkänt nya stadgarna. Ytterligare ett möte med godkännande behövs för att stadgarna 2023 skall träda i kraft.
Telnr och kontakt till HSB fastighetsservice