Styrelse

Styrelsen är föreningens företrädare utåt. Den ingår avtal och köper varor och tjänster för föreningens räkning. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen och fattar bland annat beslut om föreningens organisation och förvaltning. Exempel på det är underhåll av föreningens hus och mark samt upprättande och revidering av föreningens långsiktiga underhållsplan. Vidare avsätter styrelsen ekonomiska medel till underhållsfonden och beslutar om avgifter och hyror. Styrelsen arbetar också med budget, trivselregler, godkännande av nya medlemmar samt godkännande av uthyrning i andra hand.

Tveka inte att höra av dig till styrelsen om du har några frågor eller är intresserad av styrelsearbete.

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor, förslag eller synpunkter.

E-post: tillstyrelsen@brfanna.com

Ordförande Karl Inge Forslund  
Vice Ordförande Helena Olofsson  
Ledamot Ulrika Elmstedt  
Ledamot Ann-Marie Stylander  
Ledamot Gunnar Nordmark  
HSB-representant Göran Norberg 0155-302 88