Renovering av din lägenhet

Nedan följer information som är viktigt för dig som är boende i Brf Konvaljen att känna till.
Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för din lägenhet, och det finns en del saker att tänka på innan du genomför förändringar.

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens godkännande utföra åtgärd som innebär:

·       Ingrepp i bärande konstruktion

·       Ändring av befintliga ledningar för el, avlopp, värme samt vatten

·       Eller annan väsentlig förändring i lägenheten

 

Godkännandet behövs eftersom detta kan påverka andra lägenheter i samma trapphus eller lägenheter som finns på samma stam. (Skicka ett mejl till styrelsen@konvaljen.nu)

 

Hör också efter med styrelsen om du är osäker, kanske har styrelsen om inte annat, värdefull information om hur ledningar m.m dragits i lägenheten så att du slipper en obehagliga överraskningar när du påbörjar ditt projekt.

 

Informera dina grannar om att renovering ska ske. Detta kan göras genom att använda anslagstavlan i trapphuset. Om större arbeten ska göras informera även boende i trappuppgångarna bredvid.

För att hålla en god relation med dina grannar ska du informera grannarna om när du ska börja renovera och gärna tidpunkt.

Förhållningstider vid renoveringar är:

 • Vardagar klockan 08:00-19:00,  (bilning får endast ske fram till klockan 16:00)
 • Helgdagar klockan 10:00-16:00
 • Tänk på att efter klockan 22:00 ska det vara så pass tyst att allas ka kunna sova

 EL och VATTENAVSTÄNGNING

 • Om el/ vatten behöver stängas av i fastigheten, så är det du som informerar dina grannar som drabbas av avstängningen
 • För att boka in avstängning görs en felanmälan till HSB 08-608 68 00. Se tavla i port

 BADRUM

Golvbrunn: Byte av golvbrunn ska alltid göras vid renovering av badrum och vid flytt av golvbrunn ska alltid styrelsen kontaktas innan arbetet påbörjas 

Innan badrumsrenoveringen ska du skicka in följande dokument till styrelsen:

 • Säkert vattencertifikat (rörmokare)
 • BKR certifikat (den som gör tätskiktet)
 • Vid el- behörig elinstallatör med id nr
 • Har ni tänkt er golvvärme, krävs isolationsprov av behörig installatör
 • Dokumenten gäller för alla de företag som är inblandade i din renovering

KÖK

 • Vi har självdragsventilation, men en kanal från köket och en från badrummet
 • Ingen fläkt eller något annat kopplas in till dessa kanaler
 • Det går däremot bra att använda kolfiberfläkt som inte är direkt kopplad till kanal

 ELSKÅP

 • Enligt stadgarna så är elen från säkringsskåp samt ledningar till lägenhet boendes ansvar och elen fram till säkringsskåp är Bostadsrättsföreningens ansvar
 • Flyttar du din elcentral står du för kostnaden själv
 • Information ska alltid skickas till styrelsen om vilket företag som du kommer att anlita för att utföra arbetet, samt att de har behörighet för att få utföra detta arbete
 • För att flytta elmätaren vänder du dig till Vattenfall och även här står du själv för kostnaden

 ELEMENT

 • Vill du ta bort element måst det godkännas av styrelsen samt utföras på rätt sätt av behörig rörmokare, för blir det fel så får inte dina grannar någon värme
 • Borttaget element ska sparas av dig

 BYGGSOPOR och SKRÄP

 • Byggsopor och skräp ska inte förvaras i port/ trapphus
 • Reggör dagligen port/trapphus om det blir skräpigt vid renoveringen
 • Tänk på att täcka golv i port/trapphus då det kan bli skadat
 • Grovsoprum finns vid stora parkeringen vid punkthusen
 • Byggsopor får inte slängas i soprum eller grovsoprum, utan ska köras till Skyttbrink och sorteras där
 • Saknar du inpasseringskort till SRV gör du en beställning till https://www.srvatervinning.se/