Motioner

Alla som är medlemmar i föreningen kan skriva en motion, det vill säga ett förslag på en aktivitet, åtgärd eller något annat som medlemmen vill ha föreningen ska genomföra. Vanligen ska en motion lämnas in i god tid innan årsstämman (innan mars månads utgång enligt föreningens stadgar).
En motion ska lämnas skriftligen i föreningens brevlåda på Månstorpsvägen 14. Motionen ska innehålla namn och adress för motionären, rubrik, bakgrund, beskrivning samt yrkande (förslag till beslut eller åtgärd). Motionen ska också vara signerad av motionären.
 
Nedan finns en mall som med fördel kan användas när du skriver din motion. 
 

styrelsen@konvaljen.nu