Byggnadsritningar

Den här sidan innehåller byggnadsritningar för samtliga fastigheter ingående i brf Sandskogen. Observera att ritningarna är originalritningarna från mitten på åttiotalet och vi vet att en hel del fastigheter har ändrats av bostadsrättsinnehavarna under årens lopp. Ritningarna är måttsatta fullskaleritningar som går att zooma till önskad detaljeringsgrad.

Samtliga ritningar hittar du längst ner på sidan.

Hustyp B - lägenheter

Entréplan

3 rum och kök, 80m2

Plan 1

3 rum och kök, 90m2

Hustyp B omfattar följande adresser:

Bogvägen 65-79, Bogvägen 91-105, Landgången 6-20

Rodervägen 2-8, Rodervägen 10-24

Hustyp C - radhus

4 rum och kök, 105 m2

Hustyp C omfattar följande adresser:

Bogvägen 18-26, Bogvägen 81-89, Landgången 22-28,Rodervägen 26-32

Sjögången 19-25, Sjögången 27-35, Spantvägen 2-10, Spantvägen 12-18

Spantvägen 9-15, Spantvägen 21-23

Hustyp D - radhus

4 rum och kök, 103 m2

Hustyp D omfattar följande adresser:

Bogvägen 10-16, Landgången 2-4

Spantvägen 1-7, Spantvägen 17-19

Hustyp E - radhus

5 rum och kök, 114 m2

Hustyp E omfattar följande adresser:

Bogvägen 2-8, Sjögången 13-17

Kvartersgården