Styrelse

Kontaktinformation året 2022/2023

Ordförande: Elinor Lindström, Rodervägen 30, 0703696411
Sekreterare: Helena Lindstedt, Bogvägen 18, 0709256873

Ledamot; Fredric Pettersson, 0703053370
Ledamot: Eva Jibbefors, Landgången 7, 0736183109

Ledamot; Elin Söderholm, Bogvägen 101, 0735075195
Ledamot:
 Jonnie Roupé, Spantvägen 13, 0733820661

Ledamot HSB: Lena Porgerus

Valberedning: Josefin Larsson, 0709432443
Valberedning: Johan Svallbring, 0706503634

Föreningensvald revisor: Erika Nilsson

Mail till styrelsen: brfsandskogen@gmail.com